Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013

«Διενέργεια Προγράμματος Ε.Υ.Ζ.Η.Ν. στη Δ.Ε.»

Μετά την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος το οποίο περιελάμβανε την αξιολόγηση της σωματικής διάπλασης και των συνηθειών διατροφής των μαθητών των Γ΄ και Ε΄ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου τη χρονική περίοδο 2008-2011, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού αποφάσισε την επέκτασή του και στους μαθητές όλων των τάξεων των Γυμνασίων της χώρας, με την ονομασία Ε.Υ.Ζ.Η.Ν (Εθνική Δράση Υγείας για τη ΖωΗ των Νέων ).
Το πρόγραμμα θα αναπτυχθεί σε δύο φάσεις.
Στην A΄ φάση καλούνται οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11) των Γυμνασίων της
χώρας, στο πλαίσιο του μαθήματός τους, να διενεργήσουν τις μετρήσεις σωματικής
διάπλασης και φυσικής κατάστασης και να καταγράψουν σε έντυπα τα αποτελέσματα. Οι προτεινόμενες δοκιμασίες εμπεριέχονται στα βιβλία Φυσικής Αγωγής των Α,΄Β΄ και Γ΄ τάξεων στις ενότητες Φυσική Κατάσταση (Α΄ Γυμνασίου), Δοκιμασίες αξιολόγησης της Φυσικής Κατάστασης των μαθητών (Β΄ Γυμνασίου) και Κλασσικός Αθλητισμός και Φυσική Κατάσταση (Γ΄ Γυμνασίου).
Στη B΄ φάση, θα διεξαχθεί η αξιολόγηση των συνηθειών διατροφής και φυσικής δραστηριότητας των μαθητών, μέσω της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης ερωτηματολογίου στο οποίο θα εισαχθούν και τα δεδομένα των μετρήσεων της α΄ φάσης (σωματική διάπλαση & φυσική κατάσταση των μαθητών). Μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής του συνόλου των μετρήσεων κάθε παιδιού θα γίνεται αυτόματη επεξεργασία των δεδομένων και θα δημιουργείται μονοσέλιδη Ατομική Αναφορά για κάθε μαθητή με τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων. Οι αναφορές θα πρέπει να εκτυπωθούν και να παραδοθούν στους μαθητές ή στους γονείς τους στο πλαίσιο κάποιας εκδήλωσης στο σχολείο. Η B΄ φάση του προγράμματος θα διεξαχθεί στα εργαστήρια πληροφορικής των σχολείων. Πριν την έναρξη της B΄ φάσης θα προηγηθεί αναλυτική εγκύκλιος με οδηγίες. Για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των μαθητών, η καταγραφή των μετρήσεων των μαθητών στην ηλεκτρονική φόρμα θα γίνεται μόνο με τη χρήση του Αριθμού Μητρώου. Για την επιτυχή διεξαγωγή του εγχειρήματος, απαιτείται η συνεργασία των Διευθυντών των σχολικών μονάδων με τους καθηγητές ΠΕ11 και ΠΕ19/20 και η εφαρμογή των επισυναπτόμενων αναλυτικών οδηγιών. Οι αξιολογήσεις συνηθειών διατροφής και φυσικής δραστηριότητας των παιδιών θα γίνουν από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο το οποίο έχει και την επιστημονική ευθύνη του προγράμματος (Καθηγητής Λ. Συντώσης).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ