ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ / OUR SCHOOL

Στο σχολείο μας, το Γυμνάσιο Ορμύλιας, φοιτούν 146 μαθητές κατανεμημένοι σε 8 τμήματα.
Κατά το τρέχον σχολικό έτος (2014-15) διαθέτει δύο τμήματα στην Α΄ τάξη, τρία τμήματα στη Β΄ τάξη και τρία τμήματα στη Γ΄ τάξη.
Το σχολείο μας διαθέτει εργαστήριο πληροφορικής καθώς και εργαστήριο φυσικών επιστημών.
Στο ίδιο κτηριακό συγκρότημα συστεγάζεται και το ΓΕ.Λ. Ορμύλιας.
______________________________________________________________________________

Πληκτρολογήστε κείμενο ή διεύθυνση ιστότοπου ή μεταφράστε ένα έγγραφο.
Our school, the Gymnasium of Ormylia, has a number of 146 students.
During the current school year (2014-15) it has two classes in the first grade, three classes in the second grade and three classes in the third grade.
Our school has an ICT lab as well as a science lab.
In the same building complex the Lyceum of Ormylia is also housed.