Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2013

Διαγωνισμός Ζωγραφικής/Ποίησης με θέμα: «Η απελευθέρωση της Μακεδονίας, γεγονότα και ήρωες μέσα από τα μάτια των παιδιών»

Σας ενημερώνουμε ότι   η Αμφικτυονία Ελληνισμού, συμμετέχοντας στον εορτασμό συμπλήρωσης 100 χρόνων από την απελευθέρωση της Μακεδονίας, οι εκδηλώσεις του οποίου συνεχίζονται και κατά το τρέχον έτος, προτίθεται να προκηρύξει μαθητικό διαγωνισμό με θέμα: «Η απελευθέρωση της Μακεδονίας, γεγονότα και ήρωες μέσα από τα μάτια των παιδιών», ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων των Δ/νσεων Εκπ/σης που υπάγονται στην αρμοδιότητα των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.
Οι μαθητές του Δημοτικού θα διαγωνιστούν με ζωγραφική, ενώ του Γυμνασίου και Λυκείου με ζωγραφική και ποίηση, ή με επιλογή ενός εκ των δύο.
Οι μαθητές του Δημοτικού θα ζωγραφίσουν ένα έργο, σχετικό με το θέμα του Διαγωνισμού, σε κόλλα χαρτιού διαστάσεων 30Χ40 περίπου, με υλικά της αρεσκείας τους, (νερομπογιές, ξυλομπογιές, παστέλ, μολύβι κλπ.), εκτός από ελαιοχρώματα, με υπόδειξη των δασκάλων τους.
Οι μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων θα γράψουν ένα ποίημα δικό τους μέχρι 30 σειρές (στίχους) σχετικό με το θέμα του Διαγωνισμού. Εάν επιθυμούν, θα ζωγραφίσουν ένα έργο, επίσης σχετικό με το θέμα του Διαγωνισμού, χρησιμοποιώντας τα προαναφερόμενα υλικά. Μπορούν, αν θέλουν, να διαλέξουν ένα εκ των δύο (ποίημα ή ζωγραφική), ή και τα δύο.
Τα έργα των μαθητών θα συγκεντρώνονται από τους εκπαιδευτικούς που διενήργησαν τον διαγωνισμό στις τάξεις και   θα αποστέλλονται στη διεύθυνση : Αμφικτυονία Ελληνισμού -Κορυτσάς 24- Τ.Κ. 54638, Θεσσαλονίκη (περιοχή Παπάφη)  ή θα προσκομίζονται ιδιοχείρως.
Σε κάθε έργο ποίησης καθώς και στην οπίσθια όψη των έργων ζωγραφικής θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η τάξη του μαθητή καθώς και τα στοιχεία του σχολείου στο οποίο φοιτά ( τίτλος και τηλέφωνο σχολείου). Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι προαιρετική.
Οι συμμετοχές θα πρέπει να υποβληθούν από τα σχολεία μέχρι 20 Μαΐου 2013.
Θα δοθούν βραβεία και έπαινοι, ο αριθμός των οποίων θα είναι ανάλογος του αριθμού των συμμετεχόντων σχολείων ανά Μητροπολιτική Αντιπεριφέρεια, (τ. Νομαρχίες) και ξεχωριστά για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο). Επίσης, θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις απονομής των βραβείων στις έδρες των περιφερειών στις αρχές του επόμενου σχολικού έτους.
Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό στα τηλέφωνα: 2310 215659 & 6977321330

Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013

Ανακοίνωση σχετικά με την παράδοση των ελέγχων επίδοσης β΄ τριμήνου σχολικού έτους 2012-13

Παρακαλούνται οι γονείς – κηδεμόνες των μαθητών μας να προσέλθουν στο σχολείο την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013 και ώρα 12.00 προκειμένου να παραλάβουν τους ελέγχους επίδοσης του β΄ τριμήνου και να ενημερωθούν από τους καθηγητές για τη φοίτηση των παιδιών τους.

Η παρουσία όλων των γονέων – κηδεμόνων είναι απαραίτητη!

«Διενέργεια Προγράμματος Ε.Υ.Ζ.Η.Ν. στη Δ.Ε.»

Μετά την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος το οποίο περιελάμβανε την αξιολόγηση της σωματικής διάπλασης και των συνηθειών διατροφής των μαθητών των Γ΄ και Ε΄ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου τη χρονική περίοδο 2008-2011, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού αποφάσισε την επέκτασή του και στους μαθητές όλων των τάξεων των Γυμνασίων της χώρας, με την ονομασία Ε.Υ.Ζ.Η.Ν (Εθνική Δράση Υγείας για τη ΖωΗ των Νέων ).
Το πρόγραμμα θα αναπτυχθεί σε δύο φάσεις.
Στην A΄ φάση καλούνται οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11) των Γυμνασίων της
χώρας, στο πλαίσιο του μαθήματός τους, να διενεργήσουν τις μετρήσεις σωματικής
διάπλασης και φυσικής κατάστασης και να καταγράψουν σε έντυπα τα αποτελέσματα. Οι προτεινόμενες δοκιμασίες εμπεριέχονται στα βιβλία Φυσικής Αγωγής των Α,΄Β΄ και Γ΄ τάξεων στις ενότητες Φυσική Κατάσταση (Α΄ Γυμνασίου), Δοκιμασίες αξιολόγησης της Φυσικής Κατάστασης των μαθητών (Β΄ Γυμνασίου) και Κλασσικός Αθλητισμός και Φυσική Κατάσταση (Γ΄ Γυμνασίου).
Στη B΄ φάση, θα διεξαχθεί η αξιολόγηση των συνηθειών διατροφής και φυσικής δραστηριότητας των μαθητών, μέσω της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης ερωτηματολογίου στο οποίο θα εισαχθούν και τα δεδομένα των μετρήσεων της α΄ φάσης (σωματική διάπλαση & φυσική κατάσταση των μαθητών). Μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής του συνόλου των μετρήσεων κάθε παιδιού θα γίνεται αυτόματη επεξεργασία των δεδομένων και θα δημιουργείται μονοσέλιδη Ατομική Αναφορά για κάθε μαθητή με τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων. Οι αναφορές θα πρέπει να εκτυπωθούν και να παραδοθούν στους μαθητές ή στους γονείς τους στο πλαίσιο κάποιας εκδήλωσης στο σχολείο. Η B΄ φάση του προγράμματος θα διεξαχθεί στα εργαστήρια πληροφορικής των σχολείων. Πριν την έναρξη της B΄ φάσης θα προηγηθεί αναλυτική εγκύκλιος με οδηγίες. Για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των μαθητών, η καταγραφή των μετρήσεων των μαθητών στην ηλεκτρονική φόρμα θα γίνεται μόνο με τη χρήση του Αριθμού Μητρώου. Για την επιτυχή διεξαγωγή του εγχειρήματος, απαιτείται η συνεργασία των Διευθυντών των σχολικών μονάδων με τους καθηγητές ΠΕ11 και ΠΕ19/20 και η εφαρμογή των επισυναπτόμενων αναλυτικών οδηγιών. Οι αξιολογήσεις συνηθειών διατροφής και φυσικής δραστηριότητας των παιδιών θα γίνουν από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο το οποίο έχει και την επιστημονική ευθύνη του προγράμματος (Καθηγητής Λ. Συντώσης).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Διαγωνισμός Τέχνης με θέμα «Δημιουργώ εκ του μηδενός»

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενεργείας και Κλιματικής Αλλαγής, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού προκηρύσσουν Διαγωνισμό Τέχνης με θέμα «Δημιουργώ εκ του μηδενός», ο οποίος απευθύνεται στους μαθητές των Δ΄, Ε΄, Στ΄ τάξεων των Δημοτικών Σχολείων και  στους μαθητές όλων των τάξεων των Γυμνασίων όλης της χώρας.
Ο Διαγωνισμός έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει μέσω της τέχνης τους μαθητές στο πως μπορούμε όλοι να συμβάλλουμε στη μείωση των απορριμμάτων και συγκεκριμένα στην συνειδητοποίηση της αξίας της ανακύκλωσης.
Οι μαθητές καλούνται να σχηματίσουν ομάδες των 2 έως 4 ατόμων προκειμένου να δημιουργήσουν τρισδιάστατα έργα με διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 50x50x50 εκ. και όχι μικρότερες από 10x10Χ10 εκ. χρησιμοποιώντας ανακυκλώσιμα υλικά από πλαστικό, αλουμίνιο, χαρτί κλπ. Οι μαθητές δύνανται να επέμβουν στα υλικά τους χρησιμοποιώντας μέρος αυτών ή να αλλάξουν το χρωματισμό των υλικών με ξυλομπογιές, τέμπερες, λαδοπαστέλ, μολύβι, μαρκαδόρους κλπ.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα σχολεία από  Πέμπτη 14 Μαρτίου έως Παρασκευή 5 Απριλίου 2013. Στο χρονικό αυτό διάστημα οι μαθητές θα δημιουργήσουν τα έργα τους κατά προτίμηση στη διάρκεια του μαθήματος των Καλλιτεχνικών.
Τα έργα θα παραδοθούν από τον εκπαιδευτικό που διενήργησε τον διαγωνισμό (δάσκαλο ή καθηγητή των Καλλιτεχνικών) στον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου, τα μέλη του οποίου θα επιλέξουν κατά το χρονικό διάστημα από 8 έως 12 Απριλίου 2013 ένα (1) έργο που θα εκπροσωπήσει το σχολείο. Ο υπεύθυνος για τη διενέργεια του διαγωνισμού εκπαιδευτικός οφείλει να φωτογραφήσει και να αποστείλει ψηφιακά μέσω e-mail το έργο που θα επιλεγεί να εκπροσωπήσει το σχολείο στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, υπ’ όψιν του Υπεύθυνου Πολιτιστικών Θεμάτων ή Σχολικών Δραστηριοτήτων το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 15 Απρίλιου 2013. Στο κείμενο του e-mail πρέπει να αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των μαθητών που έχουν δημιουργήσει το έργο, η τάξη τους, τα στοιχεία του σχολείου στο οποίο φοιτούν (τίτλος σχολείου - πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση  – τηλέφωνο- FAX) καθώς και το ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο του υπεύθυνου για τη διενέργεια του διαγωνισμού στο σχολείο εκπαιδευτικού.
Στη συνέχεια, με πρωτοβουλία του Υπεύθυνου Πολιτιστικών Θεμάτων ή Σχολικών Δραστηριοτήτων κάθε Διεύθυνσης θα συγκροτηθεί εθελοντική ομάδα η οποία θα επιλέξει δύο (2) έργα που θα εκπροσωπήσουν την Διεύθυνση στον Διαγωνισμό. Ο Υπεύθυνος Πολιτιστικών Θεμάτων ή Σχολικών Δραστηριοτήτων οφείλει, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής, να ειδοποιήσει τα σχολεία που προκρίθηκαν μέχρι τη Δευτέρα 22 Απρίλιου 2013 και να προωθήσει τα δυο email που περιέχουν τις φωτογραφίες των έργων που προκρίθηκαν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: eco@minedu.gov.gr  
Τα σχολεία που θα ειδοποιηθούν ότι προκρίθηκαν καλούνται να συσκευάσουν και να αποστείλουν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 26 Απρίλιου 2013 το έργο σε διεύθυνση που θα κοινοποιηθεί στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης με νέο έγγραφο τις επόμενες ημέρες. Τα έργα θα συνοδεύονται από μικρό καρτελάκι στο οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα ονοματεπώνυμα των μαθητών που έχουν δημιουργήσει το έργο, η τάξη τους καθώς και τα στοιχεία του σχολείου στο οποίο φοιτούν (τίτλος σχολείου - πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση– τηλέφωνο- FAX). Τα έργα δεν θα επιστραφούν.
Όλα τα έργα θα εκτεθούν σε χώρο που θα ανακοινωθεί σύντομα προκειμένου να μπορέσουν να τα επισκεφθούν μαθητές στο πλαίσιο των σχολικών επισκέψεων.
Κατά τον μήνα Μάιο 2013 θα οριστεί από τα δύο συνεργαζόμενα Υπουργεία μικτή επιτροπή που θα κρίνει τα έργα και θα επιλέξει τα δέκα καλύτερα, πέντε από μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και πέντε από μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στους δημιουργούς των οποίων  θα αποσταλεί έπαινος. Τα έργα αυτά,  εν είδει τιμητικής διάκρισης, θα εκτεθούν τον Ιούνιο του 2013 στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης σε έκθεση που, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, θα φιλοξενεί έργα φοιτητών της Σχολής Καλών Τεχνών με την ίδια θεματολογία.
 Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενεργείας και Κλιματικής Αλλαγής θα καλύψει τα έξοδα της τελικής αποστολής των έργων.

«Διαγωνισμός για το σχεδιασμό του λογότυπου της “Google”»

Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρία “Google” διοργανώνει το διαγωνισμό «Doodle4Google». Ο διαγωνισμός, που τελεί υπό την αιγίδα του ΥΠΑΙΘΠΑ, αφορά στο σχεδιασμό του «doodle», του λογότυπου δηλαδή της “Google”, από μαθητές, με θέμα «Η Ελλάδα μου». Απευθύνεται στους μαθητές ηλικίας 6 έως 18 χρονών όλης της χώρας (Δημοτικά, Σχολεία Δ/θμιας Εκπ/σης) και θα διεξαχθεί κατά τη σχολική χρονιά 2012-2013. Ανάλογα με την ηλικία τους, οι συμμετέχοντες θα κατηγοριοποιηθούν σε τέσσερις ομάδες και θα αξιολογηθούν ξεχωριστά.
Η υποβολή συμμετοχής των σχολείων στο διαγωνισμό λήγει στις 29 Μαρτίου 2013 (σφραγίδα ταχυδρομείου). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.google.gr/doodle4google (περιλαμβάνει όρους, πληροφορίες συμμετοχής και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις) ή για επιπλέον ερωτήσεις επικοινωνήστε με την “Google Hellas” μέσω email (d4G@ssq.gr), μέσω φαξ (αριθμός φαξ: 2164000899) ή μέσω τηλεφώνου (αριθμός τηλ. 2109287510).     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Ένα ποίημα για τον ύπνο»

 Η Ελληνική Εταιρία Έρευνας του Ύπνου, η Ελληνική Εταιρεία για τις Νευροεπιστήμες και η Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων προσκαλούν τους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, να παρακολουθήσουν το βίντεο που μπορούν να βρουν στον σύνδεσμο:
https://www.dropbox.com/s/uluauubti1r159k/GIATI%20KOIMAMAI%20_INTERNETmp4.mov
Αφορμή για τη δημιουργία του ανωτέρω βίντεο αποτέλεσε η 21η Μαρτίου 2013 η οποία έχει ορισθεί παγκόσμια ημέρα αφιερωμένη στον ύπνο αλλά και στην ποίηση.
Προσκαλούμε επίσης τους μαθητές που επιθυμούν να συνθέσουν ένα ποίημα σχετικά με τον ύπνο και να το στείλουν μέχρι τις 21 Μαρτίου με e-mail στη διεύθυνση: info@hsfn.gr, συμπεριλαμβάνοντας τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας τους. 
Τα ποιήματα θα συγκεντρωθούν και θα επιλεγεί ένα το οποίο θα βραβευθεί και θα διαβαστεί κατά την διάρκεια του συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας Έρευνας του Ύπνου από τον ίδιο το μαθητή ή τη μαθήτρια.  Το συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Έρευνας του Ύπνου θα πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο του 2013 στην Αθήνα. Οι συνεργαζόμενοι φορείς θα καλύψουν τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής στην Αθήνα του μαθητή ή της μαθήτριας και ενός κηδεμόνα-συνοδού.
Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι να μάθουν οι μαθητές και οι μαθήτριες για τη διαχρονική αξία του ύπνου στην ζωή των ανθρώπων όπως και για τη σημασία του για την καλή υγεία, την μνήμη και την μάθηση.
Βασικός επίσης στόχος είναι να βοηθήσουμε τους νέους ανθρώπους να γνωρίσουν τον επιστημονικό κόσμο της χώρας μας και μάλιστα εκείνον που βρίσκεται στην αιχμή της έρευνας.
Η καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή των ποιημάτων είναι η 21η Μαρτίου 2013.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

            Στα πλαίσια εφαρμογής του νέου νόμου για τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία, από φέτος, για τη σχολική χρονιά 2013-14, και για πρώτη φορά γίνεται η εισαγωγή των μαθητών σε αυτά, ύστερα από γραπτές εξετάσεις ή δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων.
             Το 2ο Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Θεσσαλονίκης, Κριεζώτου 2, περιοχή Ανθέων, καλεί τους γονείς και κηδεμόνες, που ενδιαφέρονται για τη συμμετοχή των παιδιών τους στις εξετάσεις του Ιουνίου 2013, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στην επιτροπή συγκέντρωσης δικαιολογητικών του σχολείου, στο διάστημα από 18 έως 29 Μαρτίου 2013.
            Ειδικότερα, η εισαγωγή των μαθητών/τριών από όλα τα σχολεία σε κάθε Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο γίνεται ύστερα από δοκιμασία (τεστ δεξιοτήτων και γνώσεων). Στην ίδια διαδικασία συμμετέχουν και οι μαθητές/τριες από τα υφιστάμενα Γυμνάσια και Λύκεια που συνδέονται μεταξύ τους.
Με τη δοκιμασία εισαγωγής μαθητών/τριών στα Πρότυπα-Πειραματικά Λύκεια αξιολογούνται γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Γυμνάσιο, σχετικές με την Κατανόηση Κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και τα Μαθηματικά. Οι μαθητές/τριες θα εξεταστούν στα παραπάνω πεδία, στο πλαίσιο μιας ενιαίας τρίωρης δοκιμασίας. Ειδικότερα:
      Στο γνωστικό πεδίο της Κατανόησης Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας εξετάζονται οι ικανότητες στην ανάγνωση και στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, άρθρα από εφημερίδες και περιοδικά, επιστολές, απλά δοκίμια κλπ), καθώς και οι ικανότητες στην παραγωγή γραπτού λόγου.
      Στο γνωστικό πεδίο των Μαθηματικών εξετάζονται οι ικανότητες κατανόησης του σημαντικού ρόλου των Μαθηματικών στην καθημερινότητα, η ικανότητα ανάπτυξης επιχειρημάτων, αιτιολογήσεων και συλλογισμών, καθώς και οι αριθμητικές, αλγεβρικές, γεωμετρικές, στατιστικές και στοχαστικές γνώσεις και δεξιότητες.
Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι δεν ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης στα σχολικά εγχειρίδια και σε καμία περίπτωση δεν ελέγχονται γνώσεις, οι οποίες προϋποθέτουν απομνημόνευση. Γι’ αυτό, οι μαθητές/τριες δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη ούτε να υποστούν φροντιστηριακή εξάσκηση για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στη εν λόγω δοκιμασία. Όσα ήδη γνωρίζουν και έχουν αφομοιώσει από τη φοίτησή τους στο Γυμνάσιο αρκούν για τη επιτυχή συμμετοχή τους.
Για την καλύτερη ενημέρωση των μαθητών/τριών, των γονέων και κηδεμόνων καθώς και των εκπαιδευτικών, θα ανακοινωθούν ενδεικτικά θέματα στα εν λόγω γνωστικά πεδία.
Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου 2013. Οι γονείς – κηδεμόνες μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις μόνο σε ένα σχολείο για κάθε σχολικό έτος..
Η επιτροπή παραλαβής των αιτήσεων θα λειτουργεί στην οδό Κριεζώτου 2, περιοχή Ανθέων, 2ο όροφος, από 18/3 έως  29/3, τις εργάσιμες μέρες, από 08:30 έως 14:00. Εκτός της πρωινής λειτουργίας η επιτροπή θα λειτουργήσει και απογευματινές ώρες την Τετάρτη 20/3/13 και την Τετάρτη 27/3/13, από 17:00μμ έως 19:00 μ.μ.
Οι γονείς καλούνται να φέρουν μαζί τους:
αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο
  • αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή βεβαίωση ταυτοπροσωπίας του μαθητή από Δήμο ή ΚΕΠ,
  • μία φωτογραφία του μαθητή
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2310854440 και στην ιστοσελίδα του σχολείου http://2lyk-peir-thess.thess.sch.gr

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Μαθητικής Δημιουργίας για τους Πρόσφυγες 2013

Σας γνωρίζουμε ότι η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.) και η Επιτροπή Ευαισθητοποίησης των Νέων, στην οποία συμμετέχουν το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης - ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ., η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας - Ι.Π.Ε.Μ, η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Πολιτιστικών Θεμάτων (ΠΕΕΠΟΘΕ), το Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων ανθρώπων στο προσφυγικό ζήτημα, προκηρύσσουν Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μαθητικής Δημιουργίας μεταξύ των μαθητών της Γ΄ τάξης  Γυμνασίου, της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου και της Α΄ τάξης Επαγγελματικού Λυκείου. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι προαιρετική και οι εργασίες θα εκπονηθούν εκτός ωρών διδασκαλίας.
Το θέμα του εφετινού Διαγωνισμού είναι «Η σιωπή είναι ανοχή;».
Σχετικά κείμενα
 - Ο Οδυσσέας ναυαγός στη χώρα των Φαιάκων.
Η Ναυσικά προς τις ακόλουθές της :
«Όμως αυτός, περιπλανώμενος και δύστυχος,
 βρέθηκε κατά τύχη εδώ, και περιποίηση του πρέπει.
 Όλοι οι φτωχοί κι οι ξένοι είναι του Δία αποσταλμένοι ·
 ακόμη κι αν τους δώσεις κάτι λίγο,
νομίζεται καλόδεχτο». (Οδύσσεια, ζ, 252-256, μτφρ. Δ. Ν. Μαρωνίτη)

- Θουκυδίδη, Περικλέους Επιτάφιος, 39 (μτφρ. Άγγ. Σ. Βλάχου )
«Και στα πολεμικά πράγματα διαφέρουμε από τους εχθρούς μας. Η πόλη μας είναι φιλόξενη για όλους τους ανθρώπους και δεν υπάρχει σε μας νόμος ξενηλασίας που να εμποδίζει τον ξένο να μάθει ή να δει κάτι ……».

Συμμετοχή στο διαγωνισμό
1.       Με γραπτό κείμενο – ατομική συμμετοχή (άρθρο για μια τοπική εφημερίδα ή διήγημα ή δοκίμιο)
Τα παραπάνω αποσπάσματα, που ανήκουν στο απώτερο παρελθόν μας, παρέχουν κάποιες ενδείξεις αναφορικά με το πώς αντιμετώπιζαν οι Έλληνες των κλασικών χρόνων ζητήματα όπως η προσφυγιά, η ξενία και η φιλοξενία. Παίρνοντας αφορμή από αυτά τα αποσπάσματα και αξιοποιώντας τα δεδομένα της σύγχρονης πραγματικότητας, που έντονα βιώνουμε το τελευταίο διάστημα, με τα ολοένα αυξανόμενα περιστατικά εχθρικής συμπεριφοράς και βίαιων επιθέσεων κατά αλλοδαπών, με μοναδικό κριτήριο το χρώμα του δέρματός τους, την καταγωγή ή το θρήσκευμά τους, να προβληματιστείτε για τα ζητήματα αυτά. Πολλές φορές ο φόβος, η άγνοια, το γεγονός ότι πιστεύουμε ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε την κατάσταση μας κάνει να σιωπούμε, να συμπονάμε εκείνους που πέφτουν θύματα ρατσιστικής βίας, να διαφωνούμε με εκείνους που την ασκούν, αλλά να μην αντιδρούμε απέναντι σε τέτοιου είδους περιστατικά και καταστάσεις.
Μήπως όμως η σιωπή μας ενθαρρύνει τέτοιου είδους φαινόμενα;
Με βάση τα παραπάνω να εκθέσετε τις σκέψεις σας γράφοντας ένα άρθρο για μια τοπική εφημερίδα ή ένα διήγημα ή δοκίμιο.
α) Στο κείμενό σας να εξετάσετε τη στάση των νέων απέναντι στα φαινόμενα αυτά και την ευθύνη όλων μας. Ποιες μορφές και πρακτικές μπορεί να πάρει ο ρατσισμός και η ρατσιστική βία και ποια η αντίδρασή μας σε αυτές;
β) Για να τεκμηριώσετε το δημοσίευμά σας, μπορείτε να πραγματοποιήσετε σχετική έρευνα, να συμπεριλάβετε σύντομες συνεντεύξεις και μαρτυρίες ή και να το συνοδεύσετε με μία ως δύο φωτογραφίες.

2.       Με  οπτικοακουστικό μήνυμα / βίντεο  - ομαδική συμμετοχή
Αφού λάβετε υπόψη σας τα παραπάνω κείμενα, δημιουργήστε το δικό σας  έργο (οπτικοακουστικό μήνυμα, video, video-clip μουσικής), με τίτλο «Το θύμα, ο θύτης και ο σιωπηλός μάρτυρας: τρεις πρωταγωνιστές, στο ίδιο έργο». Μπορείτε να πάρετε ως αφορμή κάποιο περιστατικό από την καθημερινότητά σας, τη σχολική σας ζωή ή τη γειτονιά σας, στο οποίο ήσασταν παρόντες/ούσες ως παρατηρητές ή/και συμμετείχατε.
Με ποιο τρόπο μπορούμε να απαντήσουμε στα ρατσιστικά φαινόμενα, ο καθένας χωριστά αλλά και με συλλογικό τρόπο;
Για την αξιολόγηση του video θα ληφθούν υπόψη η καλλιτεχνική ιδέα (concept), η σκηνοθετική σύλληψη, η υπόθεση του έργου, η σχετική ερευνητική εργασία που έχει προηγηθεί και η πρωτοτυπία του.

Όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό


·            Ο Διαγωνισμός θα ξεκινήσει στις 28 Φεβρουαρίου 2013  και θα διαρκέσει μέχρι και τις 19 Απριλίου 2013. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές και μαθήτριες της Γ΄ τάξης Γυμνασίου, της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου και της Α΄ τάξης Επαγγελματικού Λυκείου είτε ατομικά με τη συγγραφή κειμένου είτε ομαδικά (με συμμετοχές μέχρι και 5 ατόμων) με τη δημιουργία βίντεο.

·            Πρωτότυπη δημιουργία: Τα έργα (γραπτό κείμενο ή οπτικοακουστικό μήνυμα/βίντεο) θα πρέπει να αποτελούν πρωτότυπη δημιουργία των μαθητών/τριών. Άλλοι εμπλεκόμενοι, π.χ. γονείς ή εκπαιδευτικοί, μπορούν να ασκούν μόνο βοηθητικό ρόλο (συντονισμός ομάδας, τεχνική υποστήριξη, ενοικίαση εξοπλισμού κ.λπ.). Η υποβολή των έργων θα πρέπει να συνοδεύεται με δήλωση του/της ή των δημιουργών ότι το έργο είναι πρωτότυπο και δεν έχει δημοσιευτεί ή προβληθεί αλλού.

·            Τα γραπτά έργα θα πρέπει να κατατεθούν σε ηλεκτρονική μορφή σε αρχείο word σε γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος γραμμάτων 12 και μονό διάστιχο. Σε ξεχωριστή πρώτη σελίδα θα πρέπει να αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το τηλέφωνο του/της μαθητή/τριας καθώς και η πλήρης διεύθυνση και το τηλέφωνο της σχολικής μονάδας τους.

·            Μέγιστη έκταση κειμένου 1.200 λέξεις.

·            Το οπτικοακουστικό μήνυμα/βίντεο δεν πρέπει να ξεπερνάει σε διάρκεια τα 5 λεπτά, μαζί με τους τίτλους αρχής και τέλους. Θα πρέπει να μην έχει παρουσιαστεί στο πλαίσιο άλλης διοργάνωσης ή διαγωνισμού. Το τελικό προϊόν θα πρέπει να αποσταλεί ψηφιακά (σε DVD ή άλλο ψηφιακό μέσο) κατά προτίμηση σε ποιότητα HD (High Definition) και ανάλυση 1280/720. Το format του βίντεο θα πρέπει να είναι mpeg, avi ή mov. Μαζί με το βίντεο, θα πρέπει να αποσταλούν τρεις φωτογραφίες (video stills) από το έργο, σε οποιονδήποτε από τους κοινούς μορφότυπους, όπως jpg, tif ή png. Οι συμμετέχοντες/ουσες μπορούν να χρησιμοποιήσουν ψηφιακή κάμερα, κινητό τηλέφωνο ή οποιοδήποτε μέσο καταγραφής κινούμενης εικόνας. Η μουσική ή οι φωτογραφίες/εικόνες/σχέδια που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι είτε πρωτότυπες είτε «ελεύθερες δικαιωμάτων» ή να χρησιμοποιηθούν μετά από σχετική άδεια. Θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί η έγκριση των προσώπων που τυχόν εμφανίζονται στο βίντεο.
·            Τρόπος συγκέντρωσης και αποστολής έργων: Οι  Διευθυντές των σχολικών μονάδων, αφού συγκεντρώσουν τις εργασίες των μαθητών/τριών, θα τις αποστείλουν στη  Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης στην οποία ανήκουν, η οποία με τη σειρά της θα τις αποστείλει συγκεντρωτικά μέχρι 30 Απριλίου 2013 στα Γραφεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, Ταγιαπιέρα 12 Τ.Κ. 115 25, Αθήνα (υπόψη κ. Εύας Σαββοπούλου).
·            Δικαιώματα χρήσης: Τα έργα που θα υποβληθούν για κρίση στο διαγωνισμό δεν επιστρέφονται. Η Ύπατη Αρμοστεία έχει το δικαίωμα να δημοσιοποιεί και να αξιοποιεί τα έργα που θα υποβληθούν στο διαγωνισμό, μέσα από τα έντυπα ή τις ιστοσελίδες της, με εγγραφή και αναπαραγωγή του βίντεο, υποτιτλισμό του, δωρεάν διάθεσή του στο κοινό ή με όποιον άλλο τρόπο κρίνει επωφελή για την προώθηση των σκοπών της, αναφέροντας πάντα την πηγή και τους δημιουργούς.
·            Αξιολόγηση έργων και Βραβεία-δώρα: Οι ατομικές εργασίες (τα γραπτά κείμενα) θα αξιολογηθούν από  Ειδική Επιτροπή, η οποία θα οριστεί από την Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, ενώ για τις ομαδικές συμμετοχές (οπτικοακουστικά μηνύματα/βίντεο) θα οριστεί αντίστοιχη επιτροπή. Οι επιτροπές θα επιλέξουν τα δύο καλύτερα κείμενα (ατομικές συμμετοχές) από κάθε τάξη και από μια ομαδική συμμετοχή-βίντεο για κάθε τάξη.
Τα βραβεία-δώρα των διακριθέντων/διακριθεισών μαθητών/τριών, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων μία ηλεκτρονική ταμπλέτα με ηλεκτρονικό αναγνώστη (pocketbook surfpad), ενώ η βράβευση θα  πραγματοποιηθεί σε ειδική τελετή που θα λάβει χώρα μέσα στο 2013. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:
α) να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες www.unhcr.gr, www.1againstracism.gr                          και www.unhcr.org
β) να απευθύνονται στα Γραφεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ (κ. Νάνου, κ. Σαββοπούλου, τηλ. 210-6756801, 210-6726462-3).

Ανοιχτή επιστολή της Ο.Λ.Μ.Ε. προς τους γονείς των μαθητών.

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε το πρόσφατο «Ανοιχτό Γράμμα προς τους Γονείς των Μαθητών μας» και άλλες σημαντικές ανακοινώσεις της Ο.Λ.Μ.Ε.
§ «Ανοιχτό Γράμμα προς τους Γονείς των Μαθητών μας», πατήστε εδώ
§ Οι επιπτώσεις της πολιτικής των Μνημονίων στην Εκπαίδευση και η Αξιολόγηση, πατήστε εδώ
§ Αφίσα για τις Εβδομάδες Δράσεων στην Εκπαίδευση, πατήστε εδώ

Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2013

Διδακτικές επισκέψεις των μαθητών της Γ και της Β τάξης στο Πολεμικό Μουσείο και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή αντίστοιχα.

 
Την περασμένη Δευτέρα, 4/3/2013, οι μαθητές της Β΄ και της Γ΄ τάξης του σχολείου μας πραγματοποίησαν ενδιαφέρουσες διδακτικές επισκέψεις στη Θεσσαλονίκη.
Η Γ΄ τάξη, ύστερα από μια σύντομη περιήγηση στην Πανεπιστημιούπολη, επισκέφθηκε το Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, όπου οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στα πολύ ενδιαφέροντα εκθέματα των συλλογών του μουσείου τα οποπία αναφέρονται στη νεότερη και σύγχρονη ελληνική ιστορία, συνδέοντας με τον τρόπο αυτό, την ύλη του μαθήματος που διδάσκονται στο σχολείο με συγκεκριμένες παραστάσεις και αντικείμενα του μουσείου. Τους μαθητές συνόδευσαν ο Διευθυντής του σχολείου Παναγιώτης Ιωαννίδης και οι καθηγητές Δημήτρης Βογιατζής και Ιωάννα Στοϊλίδου.

 

 
                                     
 
Οι μαθητές της Β΄ τάξης επισκέφτηκαν με τη σειρά τους, στο πλαίσιο των μαθημάτων της Τεχνολογίας και της Οικιακής Οικονομίας, τις εγκαταστάσεις της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής στη Θέρμη. Εκεί παρακολούθησαν εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχετικό με την βιολογική γεωργία και τη βιολογική κτηνοτροφία, περιηγήθηκαν επίσης σε πρότυπες παραγωγικές μονάδες της σχολής όπως στη μονάδα επεξεργασίας και τυποποίησης γαλακτοκομικών προϊόντων και στο οινοποιείο. Ξεναγήθηκαν στη βιβλιοθήκη / αναγνωστήριο και σε άλλους χώρους του ξεχωριστού αυτού εκπαιδευτηρίου. Τους μαθητές συνόδευσαν οι καθηγητές του σχολείου Χρήστος Όρης, Ιωάννα Χατζηδάκη και Γιάννης Μπόκιας ο οποίος και διδάσκει στο σχολείο τα μαθήματα της Τεχνολογίας και της Οικιακής Οικονομίας.
                                      
Οι διδακτικές επισκέψεις των δύο τάξεων ολοκληρώθηκαν επιτυχώς και οι μαθητές μετά από μια σύντομη στάση για φαγητό επέστρεψαν νωρίς το απόγευμα στην Ορμύλια.