ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΩΝ:

1η ώρα:  8.10΄   -   8.55΄

2η ώρα:  9.05΄   -   9.50΄

3η ώρα: 10.00΄  -  10.45΄

4η ώρα: 10.55΄  -  11.40΄

5η ώρα: 11.50΄  -  12.35΄

6η ώρα:  12.40΄ -  13.20΄

7η ώρα:  13.25΄ -  14.00΄