Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2012

ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ στο Nομό ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ στο Nομό   ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΕνημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων θέτει σε λειτουργία σε όλους τους νομούς της χώρας Σχολές Γονέων. Στο πλαίσιο των Σχολών Γονέων, αναπτύσσονται 7 εκπαιδευτικά προγράμματα.Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Σχολές Γονέων ΑΠ7, ΑΠ8 και ΑΠ9» και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.Σκοπός του έργου των Σχολών Γονέων είναι η στήριξη των γονέων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Το έργο θα προσφέρει στους γονείς και στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον γνώσεις και ευκαιρίες για προβληματισμό.Αναλυτικότερα το έργο στοχεύει στο να :

·         Βελτιωθεί η επικοινωνία στην οικογένεια

·         Προαχθούν οι γνώσεις των γονέων σχετικά με τις ψυχικές, κοινωνικές, πνευματικές και άλλες ανάγκες των παιδιών σε κάθε στάδιο ανάπτυξης τους

·         Αναπτυχθούν δεξιότητες για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση δύσκολων συμπεριφορών των παιδιών τους

·         Ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των γονέων στις σχολικές δραστηριότητες και να υποστηριχθεί συνεργασία τους με τους/τις εκπαιδευτικούς

·         Αποκτηθούν συγκεκριμένες ικανότητες προκειμένου οι γονείς να μπορούν να  βοηθήσουν τα παιδιά τους να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του νηπιαγωγείου,  δημοτικού,  γυμνασίου και  λυκείου

·         Ενημερωθούν οι γονείς σε θέματα υγείας των ίδιων και των παιδιών τους

·         Ενημερωθούν οι γονείς για τους τρόπους σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης ανάλογα με την ηλικία των παιδιών τους

·         Γίνει κατανοητή η θέση των ατόμων τρίτης ηλικίας στην κοινωνία, την οικογένεια και τα κοινά

·         Γίνει ενημέρωση των γονέων για τους τρόπους προφύλαξης των παιδιών από την χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και να προταθούν τρόποι παιδαγωγικής και λελογισμένης χρήσης τους

·         Βελτιωθεί η διαχείριση του οικογενειακού προγραμματισμού

·         Παρασχεθεί συμβουλευτική υποστήριξη και αγωγή υγείας στις οικογένειες των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων

·         Ενημερωθούν και να υποστηριχθούν ψυχολογικά γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκεςΤα προγράμματα που παρέχονται στις Σχολές Γονέων είναι τα εξής:

1.  Η οικογένεια στην σύγχρονη εποχή, διάρκειας 50 ωρών

2.  Διαφυλικές σχέσεις, διάρκειας 25 ωρών

3.  Ανάπτυξη στην Τρίτη ηλικία, διάρκειας 25 ωρών

4.  Συνεργασία εκπαιδευτικών-οικογένειας, διάρκειας 25 ωρών

5.  Ψυχολογική υποστήριξη και αγωγή υγείας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, διάρκειας 25 ωρών

6.  Συμβουλευτική γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, διάρκειας 50 ωρών.

7.  Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια, διάρκειας 25 ωρών

Η εκπαιδευτική διαδικασία έχει ως στόχο την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων, σύμφωνα με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων (θεωρητικό μέρος, συζήτηση/ανταλλαγή απόψεων και βιωματικές ασκήσεις) και παρέχεται από εξειδικευμένους επιστήμονες.

 


Οι βασικές θεματικές ενότητες που αναπτύσσονται στα τμήματα των παραπάνω προγραμμάτων είναι:

 • Δομή και λειτουργία της ελληνικής οικογένειας
 • Προσαρμογή του παιδιού στο σχολείο
 • Υγεία και  ασφάλεια στο χώρο της οικίας, του σχολείου και χώρων παιδικής αναψυχής.
 • Εξάρτηση από καπνό, αλκοόλ, ναρκωτικά
 • Οδική συμπεριφορά και ασφάλεια
 • Θέματα διατροφής
 • Σημασία της σωματικής άσκησης
 • Υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας
 • Σεξουαλική Αγωγή
 • Τρίτη ηλικία και οικογένεια
 • Διαχείριση ελεύθερου χρόνου
 • Χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Επαγγελματικός Προσανατολισμός
 • Κατανάλωση και Διαφήμιση
 • Οικογενειακός Προϋπολογισμός
 • Συνεργασία εκπαιδευτικού-γονέων- παιδιού
 • Εκπαιδευτικοί, οικογένεια και διάγνωση κλίσεων
 • Προώθηση της ισότητας των φύλων
 • Προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών/τριών
 • Συνεργασία γονέων-μεταναστών
 • Ψυχολογική Υποστήριξη
 • Αγωγή Υγείας
 • Συμβουλευτική Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες
 • Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένειαΤο πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς, ενήλικες τρίτης ηλικίας, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα Σχολών Γονέων απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης. Τα τμήματα τίθενται σε λειτουργία με την εγγραφή 18-20 ατόμων. Η διεξαγωγή του προγράμματος αναφέρεται στην χρονική περίοδο Ιανουάριος – Ιούνιος 2012. Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως τα μέσα Απριλίου του ίδιου έτους.

Για  πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στην Υπεύθυνη Σχολής Γονέων του Νομού -  Νικολαϊδου Ιωάννα, Τηλ. 6977 77 81 82,  e-mail: nikolaidu_ioanna@windowslive.com ) 

ΣΚΑΚΙ: 10o ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

ΕΝΩΣΗ   ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ   ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ       ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΕΣΣΝΘ-Χ 12/01.02.2011
ΝΟΜΩΝ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Site:  www.theschess.gr
e-mail:  webadmin@theschess.gr             
ΒΌλγας   285   546  55
Τηλ:  2310 419.269  -  Τηλ. - Φαξ:  417 03510o   ΑΝΟΙΚΤΟ   ΑΤΟΜΙΚΟ   ΣΧΟΛΙΚΟ   ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  
ΔΗΜΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2012
     
1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ: Διοργανώτρια αρχή των αγώνων είναι η Ε.Σ.Σ.Ν.Θ.-Χ.

2. ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΤΩΝ  ΑΓΩΝΩΝ: Τους αγώνες διοργανώνει η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Σιθωνίας με ανάθεση  και σε  συνεργασία με την Ε.Σ.Σ.Ν.Θ.-Χ.

3ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Τα νήπια & οι μαθητές-τριες  της Πρωτοβάθμιας και της  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης   των  ΔΗμΩΝ Χαλκιδικησ.

3.1   Οι  αγώνες θα γίνουν στις εξής 11 κατηγορίες  μαθητών και μαθητριών:

Α.Α.
ΤΑΞΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1

Νηπιαγωγείο
2
Α΄
Δημοτικού
3
Β΄
Δημοτικού
4
Γ΄
Δημοτικού
5
Δ΄
Δημοτικού
6
Ε΄
Δημοτικού
7
ΣΤ΄
Δημοτικού
8
Α΄
Γυμνασίου
9
Β΄
Γυμνασίου
10
Γ΄
Γυμνασίου
11

Λύκεια

4. ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ:  Οι αγώνες θα γίνουν στο ξενοδοχείο ATHΕNA PALLAS (περιοχή ΕΛΙΑ στον δρόμο από Νικήτη προς Μαρμαρά).

5.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΓΩΝΩΝ- ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: 
Κυριασκή 04.03.2012 με ώρα έναρξης  10:00 π.μ.
Γύροι 1ος  - 4ος : 10:00 - 14:00
Διάλειμμα : 14:00 – 16:00
Γύροι 5ος  - 7ος : 16:00 - 19:00
Απονομές :  19:00 περίπου.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται  στον χώρο των αγώνων την Κυριακή 04.03.2012 από 09:00 μέχρι  09:45 π.μ. Το ωράριο θα τηρηθεί αυστηρά. Όσοι δηλωθούν εκπρόθεσμα θα μπουν στη κλήρωση του 2ου γύρου.

6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ: Ελβετικό 7 γύρων με  χρόνο  σκέψης  15΄ για  τον κάθε  παίκτη  για  όλη   την παρτίδα και προστιθέμενο χρόνο 3’’ για κάθε κίνηση από την πρώτη κίνηση.  Ισχύουν  οι  κανονισμοί  της  FIDE  και  ειδικότερα  οι  κανονισμοί  για  το  ΓΡΗΓΟΡΟ  ΣΚΑΚΙ  (RAPIDPLAY).

7. ΠΡΟΚΡΙΣΕΙΣ:   

ΜΑΘΗΤΕΣ

ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ

ΑΝΑ  ΤΑΞΗ
ΣΥΝΟΛΟ
44
11
5 – 4/1
55

7.1  Σε κάθε πρωτάθλημα προκρίνεται ο προβλεπόμενος αριθμός μαθητών  και  μαθητριών  με  κριτήριο  την  θέση  τους  στην  γενική  κατάταξη.  
7.2  Προκρίνονται ή πρώτη μαθήτρια της Γενικής Κατάταξης ανά τάξη και οι πρώτοι/ες  τέσσερις της Γενικής Κατάταξης αφαιρουμένου του κοριτσιού.
7.3  Αν δεν υπάρχει ο ζητούμενος αριθμός μαθητριών σε κάποια τάξη , τότε αναπληρώνεται από τον επόμενο μαθητή. Στην περίπτωση που κάποια τάξη έχει λιγότερες συμμετοχές από τις προβλεπόμενες προκρίσεις , αυτές θα αναπληρώνονται από τις τάξεις με τις περισσότερες συμμετοχές , μία ανά τάξη , κατά φθίνουσα σειρά ξεκινώντας από την τάξη με τον μεγαλύτερο αριθμό συμμετοχών.
7.4  Βασικός όρος για να δικαιούται  ένας μαθητής ή μια μαθήτρια πρόκριση στην επόμενη φάση (Διανομαρχιακό) είναι να έχει  συγκεντρώσει τουλάχιστον τρείς βαθμούς στους 7 αγώνες , διαφορετικά εφαρμόζεται το 7.3

8.  ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
ΚΥΠΕΛΛΑ: Με κύπελο βραβεύεται πρώτος της γενικής κατάταξης σε κάθε τάξη.
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Με χρυσό μετάλλιο βραβεύονται ο 2ος της γενικής κατάταξης και το 1ο κορίτσι σε κάθε τάξη. Με ασημένιο μετάλλιο βραβεύονται ο 3ος της γενικής κατάταξης και το 2ο κορίτσι σε κάθε τάξη. Τέλος, με χάλκινο μετάλλιο βραβεύονται οι  4ος – 6ος της γενικής κατάταξης και το 3ο κορίτσι σε κάθε τάξη.

9.  ΑΡΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ:
α) Το μεταξύ των ισόβαθμων τουρνουά (εφόσον έχουν αγωνισθεί όλοι μεταξύ τους).
β) Buchholtz cut 2, μετά την αφαίρεση των δύο χαμηλότερων βαθμολογιών των αντιπάλων,
γ) Buchholtz cut 1, μετά την αφαίρεση της χαμηλότερης βαθμολογίας των αντιπάλων,
δ) Buchholtz,
ε) Sonneborn – Berger.
στ) Αριθμός νικών.
ζ)  Αγώνες μπαράζ (Ο αριθμός και το είδος των μπαράζ θα καθορισθεί από τον  επικεφαλής  Διαιτητή).

10. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: Τσαρουχάς Βασίλειος
11ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ  ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Παπαευστρατίου Ανδρέας

12ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ  ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ουσταμπασίδου Ελένη

Οι διαιτητές αίθουσας θα ορισθούν από την Τ.Ε.Δ. της Ε.Σ.Σ.Ν.Θ.-Χ.

13ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ: Ίσκος Αλέξανδρος                               

14ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Υποβάλλονται στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ενστάσεων με παράβολο  50  ευρώ,  το  αργότερο  αμέσως  μετά την λήξη  της  υπόψη παρτίδας. Εκδικάζεται αμέσως από Τριμελή Επιτροπή που ορίζεται μετά την έναρξη του 1ου γύρου. 
Ένσταση  μπορεί  να υποβάλλει   ο  ίδιος  ο  παίκτης  ή  ο  οποιοσδήποτε  συνοδός  του.

15. ΓΕΝΙΚΑ:
15.1 Αν μια παρτίδα στην οποία δεν χρησιμοποιείται χρονόμετρο, δεν τελειώσει στον προβλεπόμενο χρόνο σκέψης, ο διαιτητής θα αποφασίζει με κριτήριο την θέση των αντιπάλων σε συνδυασμό με τα  εναπομείναντα  κομμάτια.  Η  απόφαση  του  διαιτητή  θεωρείται  τελεσίδικη.
15.2  Στην αίθουσα αγώνων επιτρέπεται η παραμονή ΜΟΝΟ των αγωνιζομένων παικτών, των διαιτητών , του προσωπικού  της  διοργάνωσης, εκπροσώπων Αρχών και Δημοσιογράφων. 
15.3  Ο  Οργανωτικός Διευθυντής Αγώνων θα έχει και το καθήκον ενημέρωσης των γονέων και συνοδών για  οποιοδήποτε θέμα  της διοργάνωσης.
15.4  Η είσοδος στο Γραφείο  Κληρώσεων  θα επιτρέπεται  μόνο στους διαιτητές. 
15.5  Η ενημέρωση του πίνακα ανακοινώσεων  αποτελεί  αποκλειστική  ευθύνη  του Οργανωτικού Διευθυντή Αγώνων και  του Βοηθού Επικεφαλής  Διαιτητή.
15.6  Αν  ένας  παίκτης απουσιάσει  αδικαιολόγητα σε ένα γύρο αποβάλλεται από το πρωτάθλημα.
15.7 Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα προκήρυξη αρμόδιο είναι το Δ.Σ. της Ε.Σ.ΣΝ.Θ.-Χ. του οποίου  οι αποφάσεις είναι τελεσίδικες.

    16.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:   Στον κο.  Σάββα Μαυρομούστακο , τηλ : 2310 425873 & 6947697115


Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     Ο  ΓΕΝ   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


                                           
Β. ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ                                                           Κ. ΚΟΥΤΡΟΥΚΗΣ

4ος Πανελλήνιος Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός

                4ος Πανελλήνιος Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο Μορφωτικός όμιλος Πετρούπολης προκηρύσσει τον 4ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ποίησης – Διηγήματος

Όροι συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μαθητές και οι μαθήτριες των Ελληνικών σχολείων Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης

2. Η συμμετοχή λαμβάνει χώρα με ένα μόνο έργο (διήγημα ή ποίημα). Το θέμα είναι ελεύθερο.

3. Τα διηγήματα θα είναι μέχρι 1000 λέξεις και τα ποιήματα μέχρι 30 στίχους.

4. Απαραιτήτως τα έργα θα έχουν τίτλο και θα είναι δακτυλογραφημένα. Είναι επιθυμητή η αποστολή και σε ηλεκτρονική μορφή (CD κ.λπ.) μαζί με την έντυπη για διευκόλυνση της δημοσίευσης τους.

5. Απαραιτήτως στην αρχή του κάθε έργου και πριν το τίτλο θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο επικοινωνίας του μαθητή καθώς και η σχολική μονάδα με το τηλέφωνο της.

6. Τα έργα θα συγκεντρωθούν και θα σταλούν μέσω των σχολικών μονάδων ή και μεμονωμένα σε 3 αντίτυπα και με συμπληρωμένα τα συνημμένα έντυπα στον : Δημήτρη Βαρβαρήγο Κερασοβου 51, Τ.Κ. 13231, Πετρούπολη.

7. Καταλυτική ημερομηνία αποστολής των έργων (σφραγίδα ταχυδρομείου) είναι η 31η Μαρτίου 2012.

8. Οι απονομές θα γίνουν στις 22 Απριλίου του 2012 στο Πολιτιστικό Κέντρο Πετρούπολης Εθνικής Αντίστασης 61

9. Τα βραβεία και οι έπαινοι των διακριθέντων που δε θα παραβρεθούν στην τελετή βράβευσης θα σταλούν στις σχολικές μονάδες για απονομή.
10. Στους διαγωνιζόμενους που θα παρευρεθούν στην επίσημη απονομή θα δοθούν τιμητικοί έπαινοι συμμετοχής και βιβλία. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να δηλώσουν την πρόθεση τους να παρευρίσκονται 10 ημέρες πριν.
11. Ο Μορφωτικός Όμιλος έχει το δικαίωμα δημοσίευσης των έργων για μη κερδοσκοπικούς σκοπού.

12. Πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινήσεις δίνονται στα τηλέφωνα
α) 210 5021932 & 6944911275 κα Σιούτη Έλενα
β) 210 5057231 & 6973412713 κο Βαρβαρήγο Δημήτριο

www.morfotikospetroupolis.gr και www.dvarvarigos.gr

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης


Θέμα: Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης.


ΣΧΕΤ.: 129287/Γ2/2011 Υ.Α. (ΦΕΚ 2769 τ. Β΄/02-12-2011).


Η Διεύθυνση του Γυμνασίου Ορμύλιας λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω σχετική Υπουργική Απόφαση προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο ταξιδιωτικό γραφείο, προκειμένου να του αναθέσει την μεταφορά των μαθητών κατά την προγραμματιζόμενη διήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη της περιβαλλοντικής ομάδας της Γ’ τάξης του σχολείου η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Τρίτη 6-3-2012 με προορισμό την Μακρυνίτσα Μαγνησίας, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

1η Ημέρα (6-3-2012):

 • Ώρα αναχώρησης από την Ορμύλια: 08:30 π.μ.
 • Στάση για επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο του Δίου και στη συνέχεια μετάβαση στο Λιτόχωρο. Σύντομη περιήγηση στο φαράγγι του Ενιπέα (εντός του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου) και γεύμα στο Λιτόχωρο.
 • Σύντομη επίσκεψη στο Κάστρο του Πλαταμώνα και αναχώρηση για την πόλη του Βόλου.
 • Άφιξη στο Βόλο. Περιήγηση στο κέντρο της πόλης και φαγητό. Αναχώρηση για Μακρυνίτσα. Άφιξη στο ξενώνα – Διανυκτέρευση.

2η Ημέρα (7-3-2012):

 • Μετάβαση στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μακρυνίστας και παρακολούθηση του εκεί εκπαιδευτικού προγράμματος.
 • Αναχώρηση από Μακρυνίτσα γύρω στο μεσημέρι. Στάση για φαγητό στο Βόλο.
 • Αναχώρηση για την Ορμύλια με σύντομη στάση στην περιοχή των Τεμπών.
 • Άφιξη στην Ορμύλια πριν από τις 10.μμ.


Ø      Προβλεπόμενος αριθμός μαθητών: 50

Ø      Μεταφορικό μέσο: Μισθωμένο λεωφορείο


Οι κλειστές προσφορές θα πρέπει να παραδοθούν ιδιοχείρως ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς στη διεύθυνση του σχολείου μας μέχρι και την Τρίτη 28/02/2012 (σφραγίδα ταχυδρομείου) και να περιέχουν την τιμή της εκδρομής σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στο Κεφάλαιο Β (Οργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών-μετακινήσεων) της 129287/Γ2/2011 Υπουργικής Απόφασης.

Ο Δ/ντής του Σχολείου
Ιωαννίδης Παναγιώτης

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2012

14ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ποίησης και Διηγήματος


Η Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών (Π.Ε.Λ.) προκηρύσσει τον 14ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ποίησης και Διηγήματος για το 2012.
Ο διαγωνισμός απευθύνεται στους μαθητές της Γ΄ τάξης Γυμνασίου και όλων των τάξεων των ΓΕ.Λ, ΕΠΑ.Λ και ΕΠΑ.Σ της χώρας και η συμμετοχή σε αυτόν είναι προαιρετική.
Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο είδη του λόγου: Ποίημα και Διήγημα, με θέμα ελεύθερο.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές με ένα ποίημα ή ένα διήγημα ή και τα δύο. Οι μαθητές που βραβεύτηκαν με Α΄ Βραβείο ποιήματος ή διηγήματος κατά τα έτη 2010 και 2011 δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής.
Τα ποιήματα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους τριάντα (30) στίχους και τα διηγήματα τις πέντε (05) σελίδες.
Κάθε έργο υποβάλλεται σε πέντε (5) δακτυλογραφημένα αντίτυπα, με το ψευδώνυμο του συμμετέχοντα στο πάνω δεξιό μέρος της σελίδας. Το ψευδώνυμο που θα χρησιμοποιήσει ο κάθε μαθητής πρέπει να είναι μονολεκτικό και γραμμένο ελληνικά. Π.χ. Νεφέλη, Δαναός, Αλκαίος, Αγέρι, Δανάη κ.α.
Το ονοματεπώνυμο του μαθητή, η διεύθυνση κατοικίας του, το τηλέφωνό του καθώς και τα πλήρη στοιχεία του σχολείου του θα πρέπει να βρίσκονται σε κλειστό μικρότερο φάκελο, που εξωτερικά θα έχει μόνο το ψευδώνυμό του και τον τίτλο του έργου του.
Τα κείμενα πρέπει να αποσταλούν σε φακέλους από τους Διευθυντές των σχολείων ή  απευθείας από τους μαθητές έως την 20η Μαρτίου 2012, στη διεύθυνση: Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών, οδός Γερανίου 41 (2ος όροφος), Τ.Κ. 104 31 Αθήνα (τηλέφωνο: 210- 3302550) με την ένδειξη «Για τον διαγωνισμό ποίησης» ή «Για τον διαγωνισμό διηγήματος». Μέσα στο φάκελο αποστολής θα είναι και ο μικρότερος φάκελος με τα πραγματικά στοιχεία του μαθητή.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210-6040097.

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση διδακτικής επίσκεψης.


Διεύθυνση του Γυμνασίου Ορμύλιας λαμβάνοντας υπόψη την 129287/Γ2/2011 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2769 τ. Β΄/02-12-2011) με θέμα: «Εκδρομές – Μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας», προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο ταξιδιωτικό γραφείο, προκειμένου να του αναθέσει την μεταφορά των μαθητών κατά την προγραμματιζόμενη διδακτική επίσκεψη της Α΄ και της Β΄ τάξης του Γυμνασίου που πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14-2-2012 με προορισμό το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών «Νόησις» στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 • 08:30 : Αναχώρηση από την Ορμύλια.
 • 10.00 Άφιξη στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών «Νόησις» για την παρακολούθηση προγραμματισμένων εκπαιδευτικών προβολών.
 • 12.00  Αναχώρηση από το κέντρο «Νόησις».
 • 12:15- 13:15  Στάση για εστίαση.
 • Επιστροφή στην Ορμύλια στις 14:30.
Ø  Θα μετακινηθούν 65 μαθητές και 4 συνοδοί εκπαιδευτικοί (σύνολο 69 άτομα).

Ø  Μεταφορικό μέσο: Μισθωμένα λεωφορεία.

Οι κλειστές προσφορές θα πρέπει να παραδοθούν ιδιοχείρως ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς στη διεύθυνση του σχολείου μας μέχρι και την Τετάρτη 8/02/2012 (σφραγίδα ταχυδρομείου) και να περιέχουν την τιμή της εκδρομής (συνολικά και κατ’ άτομο) σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Κεφάλαιο Β (Οργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών-μετακινήσεων) της 129287/Γ2/2011 Υπουργικής Απόφασης.