Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

            Στα πλαίσια εφαρμογής του νέου νόμου για τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία, από φέτος, για τη σχολική χρονιά 2013-14, και για πρώτη φορά γίνεται η εισαγωγή των μαθητών σε αυτά, ύστερα από γραπτές εξετάσεις ή δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων.
             Το 2ο Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Θεσσαλονίκης, Κριεζώτου 2, περιοχή Ανθέων, καλεί τους γονείς και κηδεμόνες, που ενδιαφέρονται για τη συμμετοχή των παιδιών τους στις εξετάσεις του Ιουνίου 2013, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στην επιτροπή συγκέντρωσης δικαιολογητικών του σχολείου, στο διάστημα από 18 έως 29 Μαρτίου 2013.
            Ειδικότερα, η εισαγωγή των μαθητών/τριών από όλα τα σχολεία σε κάθε Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο γίνεται ύστερα από δοκιμασία (τεστ δεξιοτήτων και γνώσεων). Στην ίδια διαδικασία συμμετέχουν και οι μαθητές/τριες από τα υφιστάμενα Γυμνάσια και Λύκεια που συνδέονται μεταξύ τους.
Με τη δοκιμασία εισαγωγής μαθητών/τριών στα Πρότυπα-Πειραματικά Λύκεια αξιολογούνται γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Γυμνάσιο, σχετικές με την Κατανόηση Κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και τα Μαθηματικά. Οι μαθητές/τριες θα εξεταστούν στα παραπάνω πεδία, στο πλαίσιο μιας ενιαίας τρίωρης δοκιμασίας. Ειδικότερα:
      Στο γνωστικό πεδίο της Κατανόησης Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας εξετάζονται οι ικανότητες στην ανάγνωση και στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, άρθρα από εφημερίδες και περιοδικά, επιστολές, απλά δοκίμια κλπ), καθώς και οι ικανότητες στην παραγωγή γραπτού λόγου.
      Στο γνωστικό πεδίο των Μαθηματικών εξετάζονται οι ικανότητες κατανόησης του σημαντικού ρόλου των Μαθηματικών στην καθημερινότητα, η ικανότητα ανάπτυξης επιχειρημάτων, αιτιολογήσεων και συλλογισμών, καθώς και οι αριθμητικές, αλγεβρικές, γεωμετρικές, στατιστικές και στοχαστικές γνώσεις και δεξιότητες.
Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι δεν ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης στα σχολικά εγχειρίδια και σε καμία περίπτωση δεν ελέγχονται γνώσεις, οι οποίες προϋποθέτουν απομνημόνευση. Γι’ αυτό, οι μαθητές/τριες δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη ούτε να υποστούν φροντιστηριακή εξάσκηση για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στη εν λόγω δοκιμασία. Όσα ήδη γνωρίζουν και έχουν αφομοιώσει από τη φοίτησή τους στο Γυμνάσιο αρκούν για τη επιτυχή συμμετοχή τους.
Για την καλύτερη ενημέρωση των μαθητών/τριών, των γονέων και κηδεμόνων καθώς και των εκπαιδευτικών, θα ανακοινωθούν ενδεικτικά θέματα στα εν λόγω γνωστικά πεδία.
Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου 2013. Οι γονείς – κηδεμόνες μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις μόνο σε ένα σχολείο για κάθε σχολικό έτος..
Η επιτροπή παραλαβής των αιτήσεων θα λειτουργεί στην οδό Κριεζώτου 2, περιοχή Ανθέων, 2ο όροφος, από 18/3 έως  29/3, τις εργάσιμες μέρες, από 08:30 έως 14:00. Εκτός της πρωινής λειτουργίας η επιτροπή θα λειτουργήσει και απογευματινές ώρες την Τετάρτη 20/3/13 και την Τετάρτη 27/3/13, από 17:00μμ έως 19:00 μ.μ.
Οι γονείς καλούνται να φέρουν μαζί τους:
αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο
  • αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή βεβαίωση ταυτοπροσωπίας του μαθητή από Δήμο ή ΚΕΠ,
  • μία φωτογραφία του μαθητή
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2310854440 και στην ιστοσελίδα του σχολείου http://2lyk-peir-thess.thess.sch.gr