Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2012

Προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων του Γυμνασίου Ορμύλιας για το σχολικό έτος 2012 - 2013


Μπαίνοντας ο Δεκέμβριος ξεκινά, όπως κάθε χρόνο, η υλοποίηση των λεγόμενων προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, όπως ονομάζονται οι διάφορες εγκεκριμένες καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις που εφαρμόζονται παράλληλα με το συμβατικό σχολικό πρόγραμμα σε πεδία εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος όπως η περιβαλλοντική εκπαίδευση, η αγωγή υγείας, ο πολιτισμός, η ευρωπαϊκές συνεργασίες κλπ. Στο πλαίσιο της υλοποίησης τέτοιων προγραμμάτων, ομάδες μαθητών από ένα ή περισσότερα τμήματα του σχολείου συνεργάζονται πάνω σε ένα σχέδιο εργασίας υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση ενός ή περισσοτέρων εκπαιδευτικών.

Φέτος το σχολείο μας έχει υποβάλει προς έγκριση τρία προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, τα εξής:

1.      Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τίτλο: «Βιοποικιλότητα χλωρίδας και πανίδας στα τοπικά δάση – παράνομη υλοτομία». [Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί παράλληλα με το - ήδη εγκεκριμένο από την περσινή σχολική χρονιά πρόγραμμα «eTwinning» με τίτλο: «Biodiversity of fauna and flora in local forests», με συνεργαζόμενο σχολείο το «Ady Endre Gimnnazium» που εδρεύει στην Βουδαπέστη της Ουγγαρίας.] Το πρόγραμμα ανέλαβαν να συντονίσουν οι εκπαιδευτικοί  Οικονομούδης Ιωάννης και Μαλασιώτη Αναστασία.

Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν 30 μαθητές οι οποίοι προέρχονται από τα τμήματα Β1, Β2, Γ1, Γ2 και Γ3.

2.      Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων με τίτλο: «Μαθητικό διαδικτυακό ραδιόφωνο “European School Radio” -  Δημιουργική Ομάδα Γυμνασίου Ορμύλιας». Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν:  ο Δ/ντής του Σχολείου Ιωαννίδης Παναγιώτης και οι εκπαιδευτικοί: Βογιατζής Δημήτριος, Μουστακίδης Παναγιώτης και Μπόκιας Ιωάννης.  Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν 35 μαθητές (μεικτή ομάδα) οι οποίοι προέρχονται από τα τμήματα: Α1, Α2, Α3, Β1, Γ1 και Γ3.
 
3.       Πρόγραμμα ηλεκτρονικής αδελφοποίησης ευρωπαϊκών σχολείων «eTwinning» (στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Διά Βίου Μάθηση») με τίτλο: «Teenage life in different European countries» (μτφρ.: «Η ζωή των εφήβων σε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες»).

Το πρόγραμμα αναλαμβάνει ως συντονιστής εκπαιδευτικός (Teacher Administrator) ο Δ/ντής του σχολείου Ιωαννίδης Παναγιώτης και σ’ αυτό θα συμμετάσχει ομάδα μαθητών από τα τμήματα Α1, Α2, Α3 και Γ3.

Το πρόγραμμα πρόκειται να υλοποιηθεί σε ηλεκτρονικό περιβάλλον κυρίως μέσω της πιστοποιημένης διαδικτυακής πλατφόρμας “Twinblog” του ευρωπαϊκού σχολικού δικτύου eTwinning με συνεργαζόμενα τα ακόλουθα ευρωπαϊκά σχολεία:Περισσότερες λεπτομέρειες για τα σχέδια εργασίας καθώς και για την πορεία υλοποίησής τους κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους θα υπάρχουν σε επόμενες δημοσιεύσεις.