Παρασκευή, 25 Μαΐου 2012

Διακηρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου του Γυμνασίου - ΓΕ.Λ. ΟρμύλιαςΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.)
Ταχ. Δ/νση                               : Δημαρχείο Πολυγύρου Πολυτεχνείου 50
Τ.Κ.                                          :  63100 Πολύγυρος
e-mail                                        : Sxol.epit.2dpolyg@gmail.com
Πληροφορίες                            : Γεωργιάδου Μαρία
Τηλέφωνο                                : 2371350739

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου)
Η  Σχολική Επιτροπή Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πολυγύρου  προκηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου
 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΓΕ.Λ. ΟΡΜΥΛΙΑΣ

Ο διαγωνισμός θα  πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας  του Διαγωνισμού στις 18/06/2012  μετά τις 12.00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ.Πολυγύρου
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (στο  υπόγειο του Δημαρχείου Πολυγύρου) τηλ2371350739 , πληροφορίες Γεωργιάδου Μαρία, απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν και τη διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.             

14-5-2012.
Η Πρόεδρος της Σ.Ε

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ