Κυριακή, 13 Μαΐου 2012

Εκδήλωση παρουσίασης των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Γ και της Β τάξης του Γυμνασίου Ορμύλιας.

Την Παρασκευή 11-5-2012 πραγματοποιήθηκε στο χώρο εκδηλώσεων του Γυμνασίου η παρουσίαση των Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που υλοποίησαν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2011-12 οι περιβαλλοντικές ομάδες (α) των μαθητών της Γ΄ τάξης, με υπεύθυνες καθηγήτριες την κα Φανή Μπουντούρογλου και την κα Ιωάννα Χατζηδάκη και
(β) των μαθητών της Β΄ τάξης με υπεύθυνο καθηγητή τον κ. Ιωάννη Οικονομούδη.
Οι μαθητές που συμμετείχαν στην υλοποίηση των Π.Π.Ε. είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν στους υπόλοιπους συμμαθητές τους διάφορες πτυχές των δραστηριοτήτων καθώς και τις εμπειρίες και αναμνήσεις τους από τις διδακτικές επισκέψεις που πραγματοποίησαν στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων, σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και άλλου.
Στο τέλος πραγματοποιήθηκε διανομή φυντανιών (από παλαιούς σπόρους κατάλληλους για βιολογικές καλλιέργειες) των οποίων την ανάπτυξη επιμελήθηκαν οι μαθητές της περιβαλλοντικής ομάδας της Γ΄ τάξης, προκειμένου να φυτευτούν σε ατομικούς μαθητικούς λαχανόκηπους.
Ακολουθούν μερικές φωτογραφίες από την εκδήλωση.