Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017

Ωρολόγιο πρόγραμμα/τμήμα και εβδομαδιαίες ώρες επικοινωνίας γονέων-κηδεμόνων με διδάσκοντες, σχ. έτους 2017-18.

Στο μενού δεξιά έχει αναρτηθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου διαρθρωμένο ανά τμήμα καθώς και οι ώρες δυνατής επικοινωνίας των γονέων/κηδεμόνων με τους διδάσκοντες, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.