Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2015

Συμμετοχή του Γυμνασίου Ορμύλιας στον θεσμό Τ.Π.Ε. : "Ώρα κώδικα 2015"Η εβδομάδα από 7 έως 13 Δεκεμβρίου 2015 ήταν αφιερωμένη, σε  πανευρωπαϊκό επίπεδο, στην επιστήμη των υπολογιστών. Κατά την εβδομάδα αυτή πολλά ελληνικά σχολεία συμμετείχαν στην εκπαιδευτική δραστηριότητα «Ώρα του Κώδικα 2015».
Η Ώρα του Κώδικα είναι ένα παγκόσμιο κίνημα το οποίο έχει προσεγγίσει δεκάδες εκατομμυρίων μαθητές σε περισσότερες από 180 χώρες.
Ο καθένας και οπουδήποτε μπορεί να οργανώσει μία εκδήλωση για την «Ώρα του Κώδικα». Σκοπός να έρθουν μαθητές, εκπαιδευτικοί και κοινωνία πιο κοντά στην επιστήμη των υπολογιστών και αφού «δοκιμάσουν» μια «Ώρα του Κώδικα» κατά τη διάρκεια της εβδομάδας 7-13 Δεκεμβρίου, 2015, να κατανοήσουν καλύτερα με τι ασχολείται η Επιστήμη των Υπολογιστών και σε τι διαφέρει από την απλή χρήση των ΤΠΕ.  Όλοι όσοι συμμετέχουν διαπιστώνουν ότι μπορούν να τα καταφέρνουν και ότι τα μαθήματα της Πληροφορικής είναι εξίσου χρήσιμα με τα άλλα μαθήματα και απαραίτητα να διδάσκονται για τους μαθητές μας σε όλες τις τάξεις.
Μαθητές του Γυμνασίου Ορμύλιας, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή πληροφορικής κ. Γιάννη Τριγωνάκη, συμμετείχαν στην εκπαιδευτική αυτή δραστηριότητα στο εργαστήριο Η/Υ του σχολείου.