Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2015

Επιτυχής διοργάνωση τριήμερου εκπαιδευτικού σεμιναρίου στο Γυμνάσιο Ορμύλιας.
Μετά τη λήξη των μαθημάτων και της εξεταστικής περιόδου, στο τέλος του Ιουνίου, το Γυμνάσιο Ορμύλιας διοργάνωσε ένα αξιόλογο εκπαιδευτικό σεμινάριο το οποίο παρακολούθησαν εκπαιδευτικοί της Ορμύλιας, όχι μόνο από το Γυμνάσιο αλλά και από το Λύκειο και το Δημοτικό. Θέμα του σεμιναρίου ήταν : “Σύγχρονες Θεωρίες Μάθησης και Αξιοποίησή τους στην Εκπαιδευτική Πράξη”. Παρουσιάστηκαν οι συμπεριφοριστικές, εποικοδομιστικές και κονεκτιβιστικές θεωρίες μάθησης καθώς και άλλα σύγχρονα παιδαγωγικά ρεύματα και πρακτικές και επιχειρήθηκε η σύνδεσή τους με τη διδακτική πράξη, μέσα από γόνιμο διεπιστημονικό διάλογο και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εκπαιδευτικών και του επιμορφωτή.  
Επιστημονικός φορέας διοργάνωσης του σεμιναρίου ήταν το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ και επιμορφωτής, ο εκπαιδευτικός Ηλίας Ανδρόγιαννης, Δρ. Ψυχολογίας και Ειδικής Αγωγής, που ταξίδεψε για τις ανάγκες του τριήμερου σεμιναρίου από την Αθήνα.