Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: