Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2014

Στιγμιότυπα - αποσπάσματα από την εκδήλωση λήξης του σχολικού έτους 2013-14 Γυμνασίου και ΓΕ.Λ. Ορμύλιας

Εισαγωγικές ομιλίες:Θεατρικός διάλογος - ευθυμογράφημα: