Πέμπτη, 15 Μαΐου 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων για τις ενδοσχολικές εξετάσεις, μέσω της υπερσύνδεσης στο μενού  δεξιάΏρα έναρξης Α΄ κύκλου: 08.00 π.μ.
Ώρα έναρξης Β΄ κύκλου: 10.30 π.μ.