Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2013

Comenius: εικαστικές δημιουργίες των μαθητών μας για την επιλογή εμβλήματος-λογότυπου της διετούς συνεργασίας.

Μια από τις πρώτες φετινές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης της πολυμερούς ευρωπαϊκής σχολικής σύμπραξης Comenius με τίτλο: “Biodiversity Conservation: the only path to our survival” στην οποία συμμετέχει το σχολείο μας, είναι η διενέργεια ενός καλλιτεχνικού διαγωνισμού με σκοπό την επιλογή του εμβλήματος-λογότυπου (logo) που θα συμβολίζει τη διετή συνεργασία των επτά σχολείων της σύμπραξης.
Για το σκοπό αυτό μαθητές του σχολείου μας, υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριας των εικαστικών, Δώρας Χάιδου, επιμελήθηκαν τις παρακάτω καλλιτεχνικές δημιουργίες από τις οποίες θα επιλεγούν εκείνες οι οποίες θα συναγωνιστούν τις αντίστοιχες δημιουργίες των μαθητών των συνεργαζόμενων σχολείων προκειμένου, κατόπιν ψηφοφορίας, να προκύψει το τελικό έμβλημα-λογότυπο της σύμπραξης.

Από τους μαθητές μας ζητήθηκε να προσπαθήσουν να αποδώσουν ζωγραφικά το περιεχόμενο του θέματος («Διατήρηση της βιοποκιλότητας: το μονοπάτι για την επιβίωσή μας») σε συνδυασμό με τις χώρες των συμμετεχουσών στην σύμπραξη σχολικών μονάδων και ιδού το αποτέλεσμα: