Παρασκευή, 17 Μαΐου 2013

Δραστηριότητες στο πλαίσιο του προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Με το τέλος του διδακτικού έτους ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που υλοποίησαν 30 μαθητές και μαθήτριες από την Β και τη Γ τάξη, υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών του σχολείου μας Γιάννη Οικονομούδη και Αναστασίας Μαλασιώτη.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, την Παρασκευή 19/4/2013, ήρθε στο σχολείο μας, κατόπιν πρόσκλησης, ο δασολόγος – γεωπόνος κ. Μπεκιάρογλου (του Δασαρχείου Πολυγύρου) και πραγματοποίησε, μια πολύ ενδιαφέρουσα ενημερωτική παρουσίαση ενώπιον των μαθητών της περιβαλλοντικής ομάδας του σχολείου μας.Επίσης, την Πέμπτη 25/04/20013 οι μαθητές και μαθήτριες της περιβαλλοντικής ομάδας με τη συνοδεία των εκπαιδευτικών Γιάννη Οικονομούδη, Αναστασία Μαλασιώτη και του διευθυντή Ιωαννίδη Παναγιώτη, πραγματοποίησαν περιηγητική εκδρομή παράλληλα με την κοίτη του ποταμού Χαβρία της Ορμύλιας. Η ομάδα ξεκίνησε από το σχολείο και περπάτησε μέχρι τη θαλάσσια ακτογραμμή. Πραγματοποιήθηκε εργασία πεδίου (παρατήρηση και καταγραφή της τοπικής χλωρίδας και πανίδας του ιδιαίτερου παραποτάμιου  οικοσυστήματος, φωτογράφηση του τοπίου, συμπλήρωση φύλλων εργασίας, συλλογές για τον εμπλουτισμό φυτολογίου, κλπ).

Ακολουθούν ενδεικτικά φωτογραφικά στιγμιότυπα: