Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2012

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ – ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ)

        Με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2012-2013 και προκειμένου να εξασφαλισθεί η καλύτερη δυνατή συνεργασία του σχολείου με τους κηδεμόνες των μαθητών μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για ορισμένα ζητήματα κανόνων και υποχρεώσεων που αφορούν την ομαλή φοίτηση των μαθητών:

Όρια απουσιών:

Το μέγιστο δυνατό όριο του συνόλου των απουσιών που μπορεί να σημειώσει ένας μαθητής κατά τη διάρκεια ολόκληρου του σχολικού έτους είναι: 114 διδακτικές ώρες (για κάθε πλήρη ημέρα υπολογίζονται 7 διδακτικές ώρες). Από αυτές, οι 50 θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε δικαιολογημένες. Αυτό σημαίνει ότι το όριο των αδικαιολόγητων απουσιών είναι 64 ώρες για ολόκληρο το διδακτικό έτος. Υπέρβαση αυτών των ορίων οδηγεί σε επανάληψη της φοίτησης στην ίδια τάξη.

Δικαιολόγηση των απουσιών μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

(α) με κατάθεση στο σχολείου ιατρικής γνωμάτευσης με την οποία δικαιολογούνται οι ώρες απουσίας του μαθητή για λόγους υγείας

(β) με κατάθεση στο σχολείο, αυτοπροσώπως από τον κηδεμόνα, υπεύθυνης δήλωσης με την οποία ο κηδεμόνας δικαιολογεί απουσίες μέχρι 2 συνεχόμενων ημερών επικαλούμενος λόγους υγείας, οικογενειακούς ή άλλους σοβαρούς λόγους.

Σε κάθε περίπτωση η δικαιολόγηση των απουσιών πρέπει να γίνεται εντός δεκαημέρου από την ημέρα της απουσίας του μαθητή με κατάθεση της ιατρικής γνωμάτευσης του ιατρού ή της υπεύθυνης δήλωσης του κηδεμόνα στον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος στο οποίο φοιτά ο μαθητής. 

Οι μονόωρες απουσίες, είτε οφείλονται σε καθυστερημένη προσέλευση στο μάθημα είτε οφείλονται σε αποβολή από το μάθημα δεν δικαιολογούνται.

Ενημέρωση για τις απουσίες:

Οι γονείς-κηδεμόνες των μαθητών οφείλουν να προσέρχονται τακτικά στο σχολείο (στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα) προκειμένου να ενημερώνονται για την φοίτησή των παιδιών τους. Εντός των επομένων ημερών, οπότε θα οριστικοποιηθεί το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διδασκαλίας, θα ανακοινωθούν οι ώρες επικοινωνίας με τους διδάσκοντες και τους υπευθύνους των τμημάτων.  Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής υπερβεί τις 30 απουσίες, στις πρώτες ημέρες του επομένου μήνα θα στέλνεται ενημερωτικό σημείωμα στον κηδεμόνα προκειμένου να λάβει γνώση. Ο κηδεμόνας οφείλει να υπογράφει τα σημειώματα και να τα επιστρέφει στο σχολείο. Δεδομένων των οικονομικών δυσκολιών ενδέχεται τα σημειώματα αυτά να μην αποστέλλονται ταχυδρομικώς, αλλά να διαβιβάζονται εντός φακέλου μέσω των μαθητών στους κηδεμόνες. Θα πρέπει λοιπόν να αναζητάτε τα σημειώματα αυτά στην αρχή του μηνός και για επαλήθευση να επικοινωνείτε με το σχολείο.   

Παρουσία μαθητών στο σχολείο:

Από την έναρξη του διδακτικού ωραρίου (στις 8.10) και μέχρι την λήξη του (στις 14.00) απαγορεύεται αυστηρά η αποχώρηση των μαθητών από το χώρο του σχολείου χωρίς άδεια από τον Διευθυντή. Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη των καθηγητών ότι κάποιος μαθητής δεν εισέρχεται στην αίθουσα με την έναρξη της διδακτικής ώρας ή ότι δεν προσέρχεται εγκαίρως ή ότι έχει αποχωρήσει από το σχολείο χωρίς να έχει λάβει άδεια, θα ενημερώνεται ο κηδεμόνας και σε περίπτωση υποτροπής ο σύλλογος διδασκόντων του σχολείου θα επιβάλλει στον μαθητή τις αρμόζουσες κυρώσεις.

 Χρήση κινητών τηλεφώνων:

Σύμφωνα με ισχύουσα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας η κατοχή και χρήση κινητών τηλεφώνων καθώς και κάθε άλλου ηλεκτρονικού μέσου καταγραφής εικόνας ή/και ήχου στα σχολεία απαγορεύεται. Σε περίπτωση που γίνει αντιληπτό από τους καθηγητές ότι κάποιος μαθητής φέρει μαζί του στο σχολείο ή χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή, αυτή θα αφαιρείται και θα παραμένει φυλαγμένη στο σχολείο μέχρι να παραληφθεί από τον κηδεμόνα του μαθητή. Σε περίπτωση επανάληψης παρόμοιου κρούσματος θα επιβάλλονται στο μαθητή οι προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Κάπνισμα:

Το κάπνισμα στους χώρους του σχολείου, εσωτερικούς και εξωτερικούς, απαγορεύεται αυστηρά. Σε περίπτωση παραβίασης του κανονισμού αυτού θα ενημερώνεται ο κηδεμόνας του μαθητή και σε περίπτωση υποτροπής ο σύλλογος των διδασκόντων του σχολείου θα επιβάλλει στο μαθητή τις αρμόζουσες κυρώσεις.

Εκπαιδευτικές επισκέψεις – εκδρομές:

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους προβλέπεται να πραγματοποιηθούν ορισμένες διδακτικές επισκέψεις ή εκπαιδευτικές εκδρομές (ημερήσιες ή/και πολυήμερες). Για την πραγματοποίηση αυτών των δραστηριοτήτων απαιτείται η έγγραφη συναίνεση των κηδεμόνων. Σε περίπτωση που σας σταλεί για συμπλήρωση, μέσω των μαθητών, υπεύθυνη δήλωση με την οποία να ζητείται η συναίνεσή σας για τη συμμετοχή του παιδιού σας σε εκπαιδευτική εκδρομή, θα πρέπει να προσέλθετε εγκαίρως στο σχολείο για να την καταθέσετε. Σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί δυνατόν θα πρέπει να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με το σχολείο ώστε να επιβεβαιώσετε αν συναινείτε στη συμμετοχή του παιδιού σας στην εκπαιδευτική εκδρομή

Επικοινωνία κηδεμόνων με το σχολείο:

Για κάθε ζήτημα που αφορά τη φοίτηση του παιδιού σας στο σχολείο, για ενδεχόμενα προβλήματα, προβληματισμούς ή απορίες, μη διστάσετε να απευθυνθείτε στο σχολείο. Φροντίστε επίσης με την πρώτη ευκαιρία να προσέλθετε στο σχολείο για να γνωρίσετε τους διδάσκοντες καθηγητές και τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος και να ενημερωθείτε για την φοίτηση και την εν γένει απόδοση και συμπεριφορά του παιδιού σας. Είναι πολύ σημαντικό για το καλό των μαθητών και την πρόοδό τους να οικοδομηθούν σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους κηδεμόνες. Αυτό όμως προϋποθέτει να είσαστε κοντά στο σχολείο και να ενημερώνεστε για την φοίτηση των παιδιών σας!

Να έχετε υπόψη ότι το τηλέφωνο του σχολείου είναι το : 2371021214, η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) είναι: gymormyl@sch.gr και η ηλεκτρονική σελίδα στην οποία αναρτώνται σημαντικές ανακοινώσεις, προγράμματα διδασκαλίας, ώρες επικοινωνίας με τους διδάσκοντες και διάφορα νέα από εκδηλώσεις και δραστηριότητες που αφορούν  τη σχολική ζωή είναι: http://gymormylia.blogspot.com   

Τέλος θα θέλαμε να τονίσουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν στο σχολείο επικαιροποιημένα τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας των κηδεμόνων των μαθητών. Γι’ αυτό θα σας παρακαλούσαμε να συμπληρώσετε προσεκτικά όσα περισσότερα στοιχεία είναι δυνατόν από τον παρακάτω πίνακα, στη συνέχεια να τον κόψετε και το συντομότερο να τον επιστρέψετε στη γραμματεία του σχολείου:

 

(ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ)    à

 

 
 
    
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΗΔΕΜΟΝΑ:


                 Ονοματεπώνυμο μαθητή/μαθήτριας: ……………………   Τμήμα:…

Διεύθυνση οικίας  ……………………...Τηλέφωνο οικίας:…………            

Ονοματεπώνυμο κηδεμόνα (1) : ………………………………

Κινητό τηλ.: ………………  Τηλ. εργασίας:………… Προσωπικό  e-mail: ……

Ονοματεπώνυμο κηδεμόνα (2) : ………………………………

Κινητό τηλ.: ………………  Τηλ. εργασίας:…………  Προσωπικό  e-mail: ……