Κυριακή, 4 Μαρτίου 2012

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης

 
Η Διεύθυνση του Γυμνασίου Ορμύλιας λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω σχετική Υπουργική Απόφαση προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο ταξιδιωτικό γραφείο, προκειμένου να του αναθέσει την μεταφορά των μαθητών κατά την προγραμματιζόμενη διήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη της περιβαλλοντικής ομάδας της Β’ τάξης του σχολείου η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13-3-2012 με προορισμό τη Νάουσα, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:
1η Ημέρα (13-3-2012):
 • Ώρα αναχώρησης από την Ορμύλια: 07:00
 • Άφιξη στη Νάουσα και μετάβαση στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος ως τις 14.00
 • Φαγητό πλησίον του Κ.Π.Ε. στην περιοχή Αγ. Νικολάου.
 • Το απόγευμα, σύντομη επίσκεψη στην Έδεσσα και επιστροφή στη Νάουσα για Φαγητό.
 • Διανυκτέρευση.
2η Ημέρα (14-3-2012):
 • Αναχώρηση από τη Νάουσα
 • Στάση στη Βεργίνα – επίσκεψη στο αρχαιολογικό μουσείο.
 • Αναχώρηση από τη Βεργίνα με κατεύθυνση το Δίον Πιερίας
 • Άφιξη στο Δίον – επίσκεψη στο αρχαιολογικό πάρκο και το αρχαιολογικό μουσείο Δίου.
 • Αναχώρηση από το Δίον. Μετάβαση στο Λιτόχωρο για φαγητό.
 • Αναχώρηση από το Λιτόχωρο – επιστροφή στην Ορμύλια.
 • Άφιξη στην Ορμύλια πριν τις 22.00


  • Προβλεπόμενος αριθμός μαθητών: 37
  • Προβλεπόμενος αριθμός συνοδών καθηγητών: 3 (αρχηγός και 2 συνοδοί)
  • Μεταφορικό μέσο: Μισθωμένο λεωφορείο.

Οι κλειστές προσφορές θα αφορούν τη μεταφορά των μαθητών και θα πρέπει να παραδοθούν ιδιοχείρως ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς στη διεύθυνση του σχολείου μας μέχρι και την Τετάρτη 7/03/2012 (σφραγίδα ταχυδρομείου) και να περιέχουν την τιμή της εκδρομής σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στο Κεφάλαιο Β (Οργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών-μετακινήσεων) της 129287/Γ2/2011 Υπουργικής Απόφασης.