Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β' ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Ενημερώνουμε τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών μας ότι έχουν εκδοθεί τα αποτελέσματα των προαγωγικών-απολυτηρίων εξετάσεων Ιουνίου 2018 καθώς και οι Έλεγχοι Προόδου σχολικού έτους 2017-2018.
Οι κηδεμόνες δύνανται, κατά συνέπεια, να προσέρχονται στην γραμματεία του σχολείου για την παραλαβή των ελέγχων - αυτοπροσώπως - από σήμερα Τρίτη 12-06-2018 και ώρα: 13.00 έως 14.30. Διαφορετικά, την Πέμπτη 14.06.2018 από 9.00 έως 14.00 ή την Δευτέρα 18.06.2018,  όχι όμως την Τετάρτη 13.06.2018 ούτε την Παρασκευή 15.06.2018 διότι διεξάγονται οι πανελλαδικές εξετάσεις του Λυκείου και  η είσοδος στο κτήριο απαγορεύεται.

Έχει επίσης καταρτιστεί το παρακάτω πρόγραμμα μαθημάτων για τους μαθητές που παραπέμπονται σε επαναληπτική εξέταση, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο και στο τζάμι της εισόδου του σχολείου. Καλούνται οι μαθητές που παραπέμπονται σε επαναληπτική εξέταση να ενημερωθούν για τις ημέρες και ώρες των μαθημάτων, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στο σχολείο εντός των επομένων ημερών, καθώς επίσης και για την ημέρα και ώρα της επαναληπτικής εξέτασης και να προσέρχονται εγκαίρως σύμφωνα με το πρόγραμμα:Τέλος, ενημερώνουμε τους κηδεμόνες ότι συνεχίζουμε να δεχόμαστε αιτήσεις για το πρόγραμμα που απευθύνεται στους μαθητές που  κατά το επόμενο σχολικό έτος 2018-2019 θα φοιτήσουν στην Γ΄ τάξη και αφορά μαθήματα και δωρεάν συμμετοχή σε κρατικές εξετάσεις πιστοποίησης Τ.Π.Ε. ή Αγγλικών επιπέδου Β2. Λεπτομέρειες για το εν λόγω πρόγραμμα υπάρχουν στην αμέσως προηγούμενη ανακοίνωσή μας. Όσοι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν καταθέσει αιτήσεις μπορούν να τις συμπληρώσουν σχολείο την Πέμπτη 14.06.2018.