Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΩΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ: Α΄ ΚΥΚΛΟΣ: 08.15 π.μ.
                              Β'  ΚΥΚΛΟΣ: 10.15 π.μ.
Σημείωση: Την Παρακευή 1.06.2018 οι μαθητές της Β'  τάξης (β' κύκλος) να προσέλθουν στις 9.30 π.μ.