Σάββατο, 3 Φεβρουαρίου 2018

Διδακτική επίσκεψη στην Θεσσαλονίκη - παρακολούθηση εκπαιδευτικής ταινίας.

Την  Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2018 και οι τρεις τάξεις του Γυμνασίου Ορμύλιας πραγματοποίησαν διδακτική επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη με σκοπό την παρακολούθηση εκπαιδευτικής διαδραστικής ταινίας 3D, εγκεκριμένης από το υπουργείο παιδείας, η οποία προβλήθηκε στον κινηματογράφο CINEPLEXX, στην δυτική είσοδο της πόλης. Το θέμα της ταινία ήταν «Νικάμε τη βία και το σχολικό εκφοβισμό».
Την διαδραστικότητα της διαδικασίας εξασφάλιζε η χρήση ειδικών τηλεχειριστηρίων που είχαν διανεμηθεί στους μαθητές, σε ομάδες των δύο ή τριών, με τα οποία επέλεγαν την σωστή απάντηση επί διαφόρων ερωτήσεων κατά την διάρκεια της προβολής της ταινίας. 
Στο τέλος ανακοινώθηκε η κατάταξη των πέντε καλύτερων ομάδων, με βάση το σκορ των ορθών και πιο γρήγορων απαντήσεων.

Ακολουθούν ενδεικτικές φωτογραφίες από την εν λόγω εκπαιδευτική δραστηριότητα.