Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

Παραλαβή ελέγχων επίδοσης / Πρόγραμμα υποστηρικτικής διδασκαλίας και εξέτασης παρεπεμπόμενων μαθητών

Ανακοινώνεται ότι η διαδικασία βαθμολόγησης των γραπτών των μαθητών κατά τις προαγωγικές/απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου 2017 έχει ολοκληρωθεί και έχουν εκδοθεί τα αποτελέσματα.
Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών μπορούν να παραλαμβάνουν του ελέγχους επίδοσης των μαθητών από την Τρίτη 13-6-2017 και, κατόπιν, την Πέμπτη 15-6-2017 (όχι την Τετάρτη 14-6-2017, λόγω της διεξαγωγής στο κτήριο του σχολείου των πανελληνίων εξετάσεων της Γ΄ λυκείου) καθώς και τις επόμενες ημέρες του μηνός Ιουνίου (πλήν των ημερών διεξαγωγής των πανελληνίων εξετάσεων).

Για τους παραπεμπόμενους μαθητές, έχει καταρτιστεί ειδικό πρόγραμμα υποστηρικτικής διδασκαλίας, ως εξής:  
Ημέρα διεξαγωγής των επαναληπτικών εξετάσεων (για τους παραπεμπόμενους μαθητές) ορίζεται η Τρίτη 27 Ιουνίου 2017, ώρα 9.00 π.μ.