Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2016

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 2016-17

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
              ΩΡΕΣ   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΚΙΑΚΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ : 5η  ώρα  (11:50 – 12:35)
ΤΡΙΤΗ : 3η ώρα  (10:00 – 10:45)

ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ:  5η  ώρα  (11:50 – 12:35) 
ΤΡΙΤΗ:  3η  ώρα  (10:00 – 10:45)  και  5η  ώρα  (11:50 – 12:35)
ΠΕΜΠΤΗ : 4η  ώρα  (10:55 – 11:40)

ΔΗΜΗΤΣΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ:  3η  ώρα  (10:00 – 10:45)  και  6η  ώρα  (12:40 – 01:20)
ΠΕΜΠΤΗ :  2η  ώρα  (09:05 – 09:50)

ΣΑΡΙΚΟΥ
ΤΡΙΤΗ: 3η  ώρα  (10:00 – 10:45)  
ΤΕΤΑΡΤΗ:  3η  ώρα  (10:00 – 10:45)    

ΤΣΟΥΛΝΑΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ:  3η  ώρα  (10:00 – 10:45) 
ΤΡΙΤΗ:  3η  ώρα  (10:00 – 10:45) 
ΤΕΤΑΡΤΗ:  3η  ώρα  (10:00 – 10:45)

ΑΝΑΝΙΔΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ:  4η ώρα  (10:55 – 11:40)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  2η - 3η  ώρα  (09:05 – 10:45)

        ΜΙΣΙΧΡΟΝΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ : 3η  ώρα  (10:00 – 10:45)  και   5η  ώρα  (11:50 – 12:35)
ΠΕΜΠΤΗ:  2η  ώρα  (09:05 – 09:50)

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΔΗΣ
ΤΡΙΤΗ:  2η ώρα  (09:05 – 09:50)
ΠΕΜΠΤΗ :  3η ώρα  (10:00 – 10:45)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:   3η  ώρα  (10:00 – 10:45)

ΣΑΓΓΟΥ
ΤΡΙΤΗ:  2η ώρα  (09:05 – 09:50)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ :  3η  ώρα  (10:00 – 10:45)

ΠΑΓΩΝΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ:  4η  ώρα  (10:55 – 11:40)
ΤΕΤΑΡΤΗ:  2η  ώρα  (09:05 – 09:50)
ΠΕΜΠΤΗ 4η  ώρα  (10:55 – 11:40)

ΜΠΟΚΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ:  2η  ώρα  (09:05 – 09:50)  και  4η  ώρα  (10:55 – 11:40)
ΠΕΜΠΤΗ : 3η  ώρα  (10:00 – 10:45)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 2η  ώρα  (09:05 – 09:50)  και  4η  ώρα  (10:55 – 11:40)
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΡΙΤΗ: 2η  ώρα  (09:05 – 09:50)

ΤΡΙΓΩΝΑΚΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ: 4η  ώρα  (11:50 – 12:35)
ΠΕΜΠΤΗ : 3η  ώρα  (10:00 – 10:45)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 3η  ώρα  (10:00 – 10:45)

ΜΑΛΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ:  4η  ώρα  (10:55 – 11:40)
ΤΕΤΑΡΤΗ:  2η  ώρα  (09:05 – 09:50)

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ : 3η  ώρα  (10:00 – 10:45)  και   5η  ώρα  (11:50 – 12:35)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  2η - 3η  ώρα  (09:05 – 10:45)
ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:   3η  ώρα  (10:00 – 10:45)