Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2015

Ανακοίνωση προς τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών του σχολείου σχετικά με τις ώρες επικοινωνίας με τους διδάσκοντες.Μετά και από κάποιες αλλαγές που έγιναν πρόσφατα στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου, στη πλαϊνή στήλη δεξιά όπου βρίσκονται οι μόνιμες αναρτήσεις της ιστοσελίδας, υπάρχει, για την διευκόλυνση των γονέων-κηδεμόνων των μαθητών μας, κατάσταση με τις ημέρες και ώρες κατά τις οποίες κάθε καθηγητής βρίσκεται στο σχολείο χωρίς να έχει διδακτική απασχόληση.
Οι συγκεκριμένες ώρες είναι ευνοϊκές για την προσέλευση των γονέων -κηδεμόνων που επιθυμούν να συνεργαστούν με τον αντίστοιχο καθηγητή και να ενημερωθούν για την φοίτηση, την διαγωγή και την πρόοδο του παιδιού τους.