Τρίτη, 15 Απριλίου 2014

Ανακοίνωση για αναπλήρωση μαθημάτων λόγω κατάληψης στις 25-04-2014.

Σύμφωνα με Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, το Γυμνάσιο και το ΓΕ.Λ. Ορμύλιας οφείλουν  (όπως και άλλα σχολεία της Χαλκιδικής ) να αναπληρώσουν εντός της περιόδου των πασχαλινών σχολικών διακοπών - πέραν των ημερών που έχουν ήδη αναπληρωθεί με περικοπή σχολικών περιπάτων - μία επιπλέον ημέρα μαθημάτων, για τις ώρες διδασκαλίας που είχαν χαθεί ως αποτέλεσμα της μαθητικής κατάληψης στην αρχή του σχολικού έτους.  Σύμφωνα με την ίδια απόφαση η αναπλήρωση της μίας ημέρας πρέπει να γίνει μεταξύ της 23η και της 25ης Απριλίου.

Κατόπιν κοινής απόφασης των συλλόγων διδασκόντων των δύο σχολείων η αναπλήρωση θα γίνει την τελευταία ημέρα των πασχαλινών διακοπών, ήτοι την Παρασκευή 25 Απριλίου 2013.