Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2014

«Διαπροσωπικές σχέσεις εκπαιδευτικού και μαθητή»: Παιδαγωγικό σεμινάριο για τους καθηγητές του Γυμνασίου και ΓΕ.Λ. Ορμύλιας.

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο χώρο του σχολείου, σήμερα, 7-2-2014, το πρώτο μέρος του εξαιρετικά ενδιαφέροντος παιδαγωγικού σεμιναρίου με εισηγητή-επιμορφωτή τον Αν. Καθηγητή της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Δημήτρη Πνευματικό και θέμα:  «Διαπροσωπικές σχέσεις εκπαιδευτικού και μαθητή».
Το πεντάωρο σεμινάριο το οποίο παρακολούθησαν καθηγητές του Γυμνασίου και του ΓΕ.Λ. Ορμύλιας, διεξήχθη στο πλαίσιο της δράσης: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της σχολικής κοινότητας», του θεσμού: «Διευρυμένη ενδοσχολική υποστήριξη,» του προγράμματος «Διάπολις», στην οποία μετέχουν τα δύο σχολεία, που υλοποιείται υπό την αιγίδα και την επιστημονική υποστήριξη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.  
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Γυμνάσιο και το ΓΕ.Λ.  Ορμύλιας είναι τα μόνα σχολεία της Χαλκιδικής που συμμετέχουν στον καινοτόμο αυτό εκπαιδευτικό θεσμό, μαζί με λίγα επιλεγμένα σχολεία απ’ όλη τη χώρα.