Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2014

Επιμορφωτικό πρόγραμμα «Διευρυμένη ενδοσχολική υποστήριξη»: Όταν οι καθηγητές γίνονται …μαθητές


Μία φωτογραφία που εικονίζει μαθητές σε σχολική αίθουσα δεν έχει ασφαλώς κάτι το περίεργο.  

Μία φωτογραφία που εικονίζει καθηγητές σε σχολική αίθουσα, σε ρόλο μαθητών, ίσως θα φάνταζε εκ πρώτης όψεως κάπως παράξενη…

Να όμως που στο σχολείο μας συμβαίνει και αυτό. Από την αρχή του σχολικού έτους, ομάδα εκπαιδευτικών του Γυμνασίου και του ΓΕ.Λ. Ορμύλιας μετέχουν σε ένα καινοτόμο επιμορφωτικό θεσμό που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Διάπολις», υπό τη επίβλεψη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ονομάζεται: «Διευρυμένη ενδοσχολική υποστήριξη». Στο πλαίσιο αυτού του θεσμού περιλαμβάνονται επιμορφωτικές συναντήσεις  - με την καθοδήγηση ειδικής επιστημονικής συνεργάτιδος του Α.Π.Θ. η οποία επισκέπτεται το σχολείο μας σε μηνιαία βάση -  τις οποίες παρακολουθούν οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί,  συζητούνται προβληματισμοί διδακτικού και παιδαγωγικού ενδιαφέροντος, προτείνονται και δοκιμάζονται καινοτόμες παιδαγωγικές παρεμβάσεις και ενθαρρύνεται η ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο την βελτίωση του σχολικού κλίματος και αυτού που στη σύγχρονη παιδαγωγική ονομάζεται ανάπτυξη της "κουλτούρας του σχολείου".

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Γυμνάσιο και το ΓΕ.Λ. Ορμύλιας είναι τα μόνα σχολεία της Χαλκιδικής που συμμετέχουν στην υλοποίηση του καινοτόμου αυτού επιμορφωτικού θεσμού ο οποίος ελπίζουμε ότι θα βελτιώσει τις παιδαγωγικές δεξιότητες των εκπαιδευτικών και θα οδηγήσει σε αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.