Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2012

Ώρες επικοινωνίας των κηδεμόνων με τους διδάσκοντες.

Προκειμένου να διευκολυνθούν οι κηδεμόνες των μαθητών μας ως προς την ενημέρωση της φοίτησης των παιδιών τους, μπορούν να συμβουλεύονται τον παρακάτω πίνακα όπου εμφανίζονται οι ώρες κατά τις οποίες είναι καλύτερο να επισκέπτονται το σχολείο μας για επικοινωνία με τους διδάσκοντες.
 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
              ΩΡΕΣ   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
 
 
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ: 2η - 3η  ώρα  (09:05 – 10:45)
και  5η  ώρα  (11:50 – 12:35)
ΤΡΙΤΗ: 4η  ώρα  (10:55 – 11:40)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  2η  ώρα  (09:05 – 09:50)
 
ΜΑΛΑΣΙΩΤΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ:  5η  ώρα  (11:50 – 12:35)
ΤΡΙΤΗ:  5η  ώρα  (11:50 – 12:35)
ΤΕΤΑΡΤΗ:  2η  ώρα  (09:05 – 09:50)
και  4η  ώρα  (10:55 – 11:40)
 
ΝΑΤΣΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ:  6η  ώρα  (12:40 – 01:20)
ΠΕΜΠΤΗ :  3η  ώρα  (10:00 – 10:45)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  2η  ώρα  (09:05 – 09:50)
και  4η  ώρα  (10:55 – 11:40)
 
                 ΣΑΡΙΚΟΥ
ΤΡΙΤΗ:  5η  ώρα  (11:50 – 12:35)
ΤΕΤΑΡΤΗ:  2η  ώρα  (09:05 – 09:50)
ΠΕΜΠΤΗ :  3η  ώρα  (10:00 – 10:45)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  3η  ώρα  (10:00 – 10:45)
 
 
ΤΣΟΥΛΝΑΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ:  3η  ώρα  (10:00 – 10:45)
ΤΡΙΤΗ:  3η  ώρα  (10:00 – 10:45)
ΤΕΤΑΡΤΗ:  3η  ώρα  (10:00 – 10:45)
ΠΕΜΠΤΗ:  2η  ώρα  (09:05 – 09:50)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  3η  ώρα  (10:00 – 10:45)
 
 
ΜΙΣΙΧΡΟΝΗ
ΤΡΙΤΗ:  2η  ώρα  (09:05 – 09:50)
και  4η – 5η ώρα  (10:55 – 12:35)
ΤΕΤΑΡΤΗ:  3η  ώρα  (10:00 – 10:45)
ΠΕΜΠΤΗ :  2η  ώρα  (09:05 – 09:50)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  5η – 6η  ώρα  (12:40 – 01:20)
 
 
ΟΡΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ:  4η  ώρα  (10:55 – 11:40)
ΤΕΤΑΡΤΗ:  3η  ώρα  (10:00 – 10:45)
και   6η  ώρα  (12:40 – 01:20)
ΠΕΜΠΤΗ:  3η  ώρα  (10:00 – 10:45)
και   6η  ώρα  (12:40 – 01:20)
 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΔΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ: 5η – 6η  ώρα  (12:40 – 01:20)
ΤΕΤΑΡΤΗ:  2η  ώρα  (09:05 – 09:50)
και   4η  ώρα  (10:55 – 11:40)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 3η  ώρα  (10:00 – 10:45)
και  5η  ώρα  (11:50 – 12:35) 
 
 
ΠΥΡΟΒΑΛΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ: 2η - 3η  ώρα  (09:05 – 10:45)
ΤΡΙΤΗ: 2η - 3η  ώρα  (09:05 – 10:45)
και   6η  ώρα  (12:40 – 01:20)
ΠΕΜΠΤΗ: 2η  ώρα  (09:05 – 09:50)
 
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΤΡΙΤΗ:  4η – 5η  ώρα  (10:55 – 12:35)
ΤΕΤΑΡΤΗ:  3η  ώρα  (10:00 – 10:45)
ΠΕΜΠΤΗ:  3η  ώρα  (10:00 – 10:45)
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ:  3η  ώρα  (10:00 – 10:45)
ΤΡΙΤΗ:  2η  ώρα  (09:05 – 09:50)
ΤΕΤΑΡΤΗ:  5η  ώρα  (11:50 – 12:35)
ΠΕΜΠΤΗ:  2η - 3η  ώρα  (09:05 – 10:45)
 
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ:  4η  ώρα  (10:55 – 11:40)
ΤΡΙΤΗ:  4η ώρα  (10:55 – 11:40)
ΠΕΜΠΤΗ:  5η – 6η ώρα  (11:50 – 01:20)
 
 
ΣΤΟΪΛΙΔΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ:  3η  ώρα  (10:00 – 10:45)
ΤΡΙΤΗ:  3η – 6η ώρα  (10:00 – 01:20)
ΤΕΤΑΡΤΗ:  6η  ώρα  (12:40 – 01:20)
ΠΕΜΠΤΗ:  2η - 3η  ώρα  (09:05 – 10:45)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  2η  ώρα  (09:05 – 09:50)
 
ΤΖΟΥΡΤΖΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ:  5η  ώρα  (11:50 – 12:35)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  4η – 5η  ώρα  (10:55 – 12:35)
ΜΑΛΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  4η  ώρα  (10:55 – 11:40)
 
ΜΠΟΚΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ: 4η – 5η  ώρα  (10:55 – 12:35)
ΤΕΤΑΡΤΗ:  3η  ώρα  (10:00 – 10:45)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  4η  ώρα  (10:55 – 11:40)
 
 
 
ΤΡΙΓΩΝΑΚΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ:  4η – 5η  ώρα  (10:55 – 12:35)
ΤΕΤΑΡΤΗ:  2η - 3η  ώρα  (09:05 – 10:45)
και  6η – 7η  ώρα  (12:40 – 01:20)
ΠΕΜΠΤΗ:  1η  ώρα  (08:10 – 08:55)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  2η  ώρα  (09:05 – 09:50)
και  4η  ώρα  (10:55 – 11:40)
 
 
ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ:  4η  ώρα  (10:55 – 11:40)
ΤΕΤΑΡΤΗ:  2η - 3η  ώρα  (09:05 – 10:45)
ΠΕΜΠΤΗ:  2η - 3η  ώρα  (09:05 – 10:45)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  2η - 4η  ώρα  (09:05 – 11:40)
 
ΑΛΒΑΝΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ:  2η  ώρα  (09:05 – 09:50) 
και  4η  ώρα  (10:55 – 11:40)
ΤΡΙΤΗ:  2η - 3η  ώρα  (09:05 – 10:45)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  2η - 3η  ώρα  (09:05 – 10:45)