Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2012

Λειτουργία «Θερινού Τμήματος» ενίσχυσης της ελληνομάθειας στο Γυμνάσιο Ορμύλιας

Εγκρίθηκε η συμμετοχή του σχολείου μας στο πρόγραμμα «Θερινά Τμήματα» το οποίο υλοποιείται υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και εντάσσεται στην Πράξη: Εκπαίδευση αλλοδαπών & παλιννοστούντων μαθητών (στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος ΕΣΠΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»).  
 
Στόχοι των θερινών τμημάτων είναι η ενίσχυση των αλλοδαπών μαθητών και μαθητριών και η αποφυγή της σχολικής διαρροής μέσω:

(α) της ανάπτυξης του σχολικού λόγου στα ελληνικά και

(β) της ενημέρωσης για θέματα σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού, σε συνδυασμό με την εφαρμογή εναλλακτικών παιδαγωγικών προσεγγίσεων, όπως η μάθηση μέσα από το παιχνίδι και οι δραστηριότητες για την ανάπτυξη της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης. Οι στόχοι αυτοί εγγράφονται στη λογική της ενίσχυσης της πολυγλωσσίας και της διαπολιτισμικότητας στην ελληνική εκπαίδευση.

Τα θερινά τμήματα είναι μια νέα εκπαιδευτική δράση που λειτούργησε πρώτη φορά το καλοκαίρι του 2011. Πρόκειται για καλοκαιρινά μαθήματα που πραγματοποιούνται μόλις κλείσουν τα σχολεία για καλοκαίρι και διαρκούν δύο εβδομάδες.

Τα θερινά τμήματα εστιάζουν στη γλώσσα και στις γλώσσες, αλλά ενισχύουν τα παιδιά για τη συνολική παρουσία τους στο κοινωνικό περιβάλλον και την ανάδειξη των δεξιοτήτων και των ταλέντων τους.

Καλούνται όσοι μαθητές ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή στο γραφείο του σχολείου.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν μόλις ολοκληρωθούν οι προαγωγικές –απολυτήριες εξετάσεις και θα διαρκέσουν δυο εβδομάδες.

Όσοι μαθητές συμμετάσχουν θα δικαιούνται καθημερινό κολατσιό δωρεάν. Προβλέπεται επίσης η διοργάνωση μιας ημιημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής με έξοδα του προγράμματος εντός του διαστήματος των δυο εβδομάδων.