Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2011

Επαφές για τη συμμετοχή του Γυμνασίου Ορμύλιας σε Ευρωπαϊκή σύμπραξη Comenius.

Μετά από πρόσφατες επαφές του σχολείου μας με σειρά ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, επήλθε συμφωνία για την σύναψη συνεργασίας για την υλοποίηση σχολικής σύμπραξης στο πλαίσιο του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης / Comenius.  Προκειμένου να λάβει μέρος στις διαπραγματεύσεις και την κατάρτιση των λεπτομερειών της σύμπραξης, ο Δ/ντής του σχολείου μας Παναγιώτης Ιωαννίδης, μετέβη πριν λίγες ημέρες στη Γερμανική πόλη Kronach (Βαυαρία) όπου είχε συνεργασία με εκπροσώπους των υπολοίπων υποψηφίων για συμμετοχή στη σύμπραξη σχολείων, ώστε να δρομολογηθεί ο σχεδιασμός της συνεργασίας και να συνταχθεί από κοινού η αίτηση επιχορήγησης  προς τους εποπτεύοντες εκπαιδευτικούς φορείς των χωρών.
Εκτός από τον εκπρόσωπο του σχολείου μας, στη συνάντηση παρέστησαν εκπρόσωποι σχολείων από τη Γερμανία, τη Δανία, την Ισπανία και τη Ρουμανία. Ενδιαφέρον για συμμετοχή στη σύμπραξη έχει εκδηλώσει επίσης ένα Πολωνικό και ένα Τουρκικό σχολείο, χωρίς ωστόσο να μπορέσουν να παραστούν εκπρόσωποι τους στη συνάντηση.Η συνάντηση φιλοξενήθηκε από το Γερμανικό σχολείο Kaspar-Zeuß-Gymnasium που εδρεύει στην πόλη Kronach και είχε απόλυτη επιτυχία. Τέθηκαν το πλαίσιο και οι άξονες της συνεργασίας, συμφωνήθηκε το θέμα και ο τίτλος του σχεδίου, προσδιορίστηκε ένα προκαταρκτικό χρονοδιάγραμμα των εκπαιδευτικών ανταλλαγών καθώς και τα βασικά σημεία της αίτησης, η οποία θα ολοκληρωθεί στο προσεχές διάστημα προκειμένου να υποβληθεί προς έγκριση. Εφόσον δοθεί η έγκριση, η υλοποίηση της σύμπραξης θα ξεκινήσει από το φθινόπωρο του 2012 και θα έχει διετή διάρκεια, ως το θέρος του 2014. Ο τίτλος που συμφωνήθηκε είναι «An artistic key to Europe» (Ένα καλλιτεχνικό κλειδί για την Ευρώπη) δεδομένου ότι κύριος άξονας της σύμπραξης θα είναι οι καλλιτεχνική έκφραση και ιδιαίτερα η μουσική παράδοση των συμμετεχουσών χωρών.
Ακολουθούν μερικές φωτογραφίες από τη συνάντηση στην πόλη Kronach.