ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2016-17

ΤΣΙΚΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΕΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΤΑΜΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΔΗ ΠΑΓΩΝΑ - ΜΕΛΟΣ

ΒΑΓΙΩΝΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΕΛΟΣ

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΕΛΟΣ