ΣΥΝΘΕΣΗ 15ΜΕΛΟΥΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2017-18ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2017-2018
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΡΜΥΛΙΑΣ

Χατζηπολύζης Θεόδωρος (Γ2): Πρόεδρος
Συκιώτη Παναγιώτα (Γ2): Αντιπρόεδρος
Μανουσαρίδης Δημήτρης (Γ1): Γραμματέας
Τσικούρης Τηλέμαχος (Γ2): Μέλος
Πέγιος Νίκος (Γ2): Μέλος
Τραμουντάνη Δέσποινα (Β2): Μέλος
Κουδελή Αναστασία (Β1): Μέλος
Συκιώτης Τηλέμαχος (Γ2): Μέλος
Τσικούρη Κλεονίκη (Γ2): Μέλος
Μπρέγκου Σαράντης (Γ2): Μέλος
Μουδρούνη Άννα (Β2): Μέλος
Συκιώτης Δημήτριος (Α2): Μέλος
Δροσσά Κυράνω (Β1): Μέλος
Κάτσι Μιγκέλ (Γ1): Μέλος
Γκαρλής Γιώργος (Β1): Μέλος

Παπουτσή Ελισάβετ (Β2): Α΄ αναπληρωματικό μέλος